Hulpverlener (EHBO) - basisniveau

icon Blended

 • Praktisch
 • 1 dag e-learning, 1 dag klassikaal
 • € 286,00 of 1.5 PE
 • Nederlands
 • Verdiepend
 • Certificaat geldig in België
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

In de blended opleiding leer je de basis van hulpverlener op het werk, in theorie en praktijk. Na voltooiing krijg je een certificaat, geldig in België.

Wat mag je verwachten?

De blended opleiding bestaat uit 1 dag theorie via e-learning en 1 dag klassikale praktijk.

Je leert de theorie op het online leerplatform, hoe jij het wil: via desktop, laptop, tablet of smartphone. De licentie is 1 jaar geldig. Als je dat wil, kan je de theorie dus herhalen. Een attest van slagen voor de theorie is nodig om aan de praktijksessie te kunnen deelnemen.

Voor een maximale interactie verloopt de klassikale praktijksessie in groepen van hoogstens 15 personen.

Je wordt permanent geëvalueerd en ontvangt na de opleiding het officiële certificaat, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Catering is inbegrepen.

Onze locaties

Met een dertigtal opleidingslocaties garandeert Mensura een regionale aanwezigheid in het hele land. Hier vind je een overzicht van de plaatsen waar onze klassikale cursussen doorgaan.


Hoe ziet het programma eruit?

E-learning: de theorie van hulpverlening

1. Introductie

 • 4 stappen in eerste hulp
  • Veiligheid
  • Benadering van een slachtoffer
  • Alarmeren van de hulpdiensten, 112
  • Verlenen van eerste hulp
 • Het comfort van het slachtoffer
  • Ondersteunen van een slachtoffer
  • Beschermen van een slachtoffer bij warmte en koude
  • Een slachtoffer geruststellen / psychologische ondersteuning
  • Emotionele reacties
 • De veiligheid van de hulpverlener
  • Correct handelen bij een verkeersongeval:
   • Gedrag bij het naderen van een ongeval
   • Gebruik van de veiligheidsuitrusting in een voertuig
  • Correct handelen bij een elektriciteitsongeval
  • Correct handelen bij een brand

2. Basic Life Support (BLS)

 • Benaderen van een slachtoffer
  • Bewustzijnscontrole
  • Ademhalingscontrole
 • Keten van overleving
 • Borstcompressies: gebruik van de juiste techniek
 • Beademen
  • Mond-op-mond beademing
  • Gebruik van een pocket master
 • Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator): type AED’s
 • Techniek kantelen van een slachtoffer
 • Zwangere slachtoffers bij reanimatie
 • Stabiele zijligging

3. Bewusteloosheid

 • Controle bewustzijn
  • Schudden aan de schouders
  • Luid roepen
 • Openen van de luchtweg en controle van de ademhaling
  • Kantelen van het hoofd en kinlift
  • Herkennen van een normale of niet-normale ademhaling
 • Vaardigheden
  • Stabiele zijligging
  • Omdraaien van buik- naar rugligging

4. Brand- en huidwonden

 • Type brandwonden
 • Herkennen van een brandwonde
 • Behandelen van een brandwonde: koelen met water
 • Doven van brandende kleding: gebruik van een blusdeken
 • Afdekken van de brandwonde
 • Herkennen van:
  • Huidwonden
  • Schaafwonden
  • Snijwonden
  • Bijtwonden
  • Blaren
  • Splinters
 • Wonden met een vreemd voorwerp
 • Gebruik van een snelverband
 • Aanleggen van hechtstrips bij snijwonden
 • Verbinden van een huidwonde met een vreemd voorwerp

5. (Neus)bloeding

 • Type bloedingen
 • Herkennen van een shock
 • Aanleggen van een (wond)drukverband
 • Herkennen van een neusbloeding
 • Behandeling van een neusbloeding: drukken op de neus 2 x 5’

6. Verslikking

 • Herkennen en behandelen van een lichte en ernstige verslikking
  • Slagen op de rug
  • Buikstoten
 • Handelen bij bewustzijnsverlies
  • Stabiele zijligging​

7. Nek- en wervelletsel en licht traumatisch hersenletsel (hersenschudding)

 • Herkennen en behandelen van een nek- en wervelletsel: stabiliseren van nek en hoofd
 • Ontstaan, herkennen en behandelen van een hersenletsel
 • Controle vitale functies
 • Stabilisatie nek en hoofd

8. Vergiftiging

 • Herkennen van een vergiftiging
 • Vergiftiging behandelen
  • Veiligheid
  • Mond spoelen bij gif in de mond
 • Bijzonder gevaar voor kinderen
 • Chemische letsels
 • Chemische letsels behandelen
 • CO-vergiftiging herkennen en behandelen ​

9. Pijn op de borst en beroerte

 • Herkennen en behandelen van pijn op de borst: geruststellen van een slachtoffer
 • Herkennen van een beroerte: FAST-test

10. Medische noodsituaties

 • Herkennen en behandelen van
  • Flauwte
  • Kortademigheid
  • Hyperventilatie: ademen in de handen en in een zakje
  • Diabetes: toedienen van snelle en trage suikers
 • Een val controleren bij een dreigende flauwte: Rautek-greep
 • Herkennen en behandelen van
  • Epilepsie: benadering van het slachtoffer
  • Koortsstuipen: nat washandje op het voorhoofd van het slachtoffer​

11. Letsels aan botten, spieren en gewrichten en letsels door weersinvloeden

 • Herkennen van letsels
  • Botbreuk
  • Ontwrichting
  • Verstuiking
  • Kneuzing
 • Behandelen van letsels aan botten, spieren en gewrichten
  • Ondersteunen met een deken, jassen, …
  • Het slachtoffer ondersteunt zelf een letsel
  • Afdekken van een open botbreuk
  • Aanleggen van een steunverband
 • Herkennen en behandelen van een lichte en ernstige onderkoeling: gebruik van een isolatiedeken
 • Hitte-uitslag herkennen en behandelen: gebruik van een coldpack
 • Herkennen van een hittekramp
 • Herkennen en behandelen van een zonnebrand:
  • Koelen van de huid met natte doeken
  • Waterige aftersun-gel
 • Herkennen en behandelen van hitte-uitputting: gebruik van een isolatiedeken
 • Herkennen en behandelen van een hitteberoerte:
  • Gebruik van coldpacks
  • Afkoelen in een koud bad

12. Geamputeerd lichaamsdeel

 • Herkennen en behandelen van amputatie:
  • Druk uitoefenen op de wonde
  • Afdekken met verbandmateriaal
  • Behandelen van afgerukt lichaamsdeel

13. Oogletsels

 • Herkennen en behandelen van een oogletsel
  • Oog openen met 2 vingers
  • Vuil verwijderen uit een oog
 • Specifieke letsels waaarbij een arts moet geconsulteerd worden

14. Letsel door contact met dieren en planten

 • Herkennen en behandelen van
  • Teken
  • Insectensteek
  • Processierups
  • Zeedieren
  • Brandnetel
  • Berenklauw
 • Handelen bij een allergische reactie

Attest van slagen voor de theorie van hulpverlening

Na het behalen van je attest voor de theorie kan je deelnemen aan de klassikale praktijksessie met de expert(en).

Hulpverlening in de praktijk

Levensreddend handelen

 • Toepassen van Basic Life Support (BLS):
 • 4 stappen in eerste hulp:
  • Veiligheid
  • Benadering van een slachtoffer
  • Alarmeren van de hulpdiensten, 112
  • Verlenen van eerste hulp
 • Reanimatie en AED
 • Stabiele zijligging
 • Verstikking

Verbandtechnieken

 • Toepassen van de verschillende verbandtechnieken

Scenariotrainingen

Tijdens de scenariotrainingen gebruiken we schminkmateriaal waarbij we bij enkele deelnemers wonden simuleren. Je kiest vrijwillig om hieraan deel te nemen en je krijgt een korte en duidelijke instructie wat er van jou verwacht wordt. De expert(en) bewaken het verloop en sturen bij waar nodig.

Certificaat van hulpverlener

Na afloop van deze opleiding ontvang je het officiële certificaat van hulpverlener, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Waar en wanneer wil je de opleiding volgen?

September '24

(Start)datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen

08:30-17:00

Nederlands
Schrijf je in
Nog 14 plaats(en)

Oktober '24

Deze maand starten er geen opleidingen.

November '24

Deze maand starten er geen opleidingen.

December '24

Deze maand starten er geen opleidingen.

Cookies opgeslagen