Open opleidingen

Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij Mensura kennis en vaardigheden bijspijkeren met specifieke opleidingen. Dat kan voor concrete functies – hulpverlener, preventieadviseur, vertrouwenspersoon, expert machineveiligheid … – of rond specifieke thema’s zoals alcohol- en drugsbeleid, welzijn op het werk voor leidinggevenden, brandpreventie en -bestrijding of bedrijfshulpverlening. Deze opleidingen helpen gezondheid en veiligheid duurzaam te verankeren in uw organisatie.

Hulpverleners

Basisopleiding bedrijfshulpverlening
Basisopleiding hulpverlener (EHBO)
Basisopleiding reanimatie en gebruik AED
Bijscholing hulpverlener (EHBO)
Opleiding EHBO voor aangeduide persoon

Preventieadviseurs

Basisopleiding opstart Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
Basisopleiding preventieadviseur niveau III
Bijscholing preventieadviseur niveau III

Vertrouwenspersonen

Basisopleiding vertrouwenspersoon
Bijscholing vertrouwenspersoon: supervisie

Arbeidsveiligheid

Basisopleiding brandpreventie en -bestrijding
Basisopleiding veiligheid op het werk voor leidinggevenden
Opleiding indienststelling van arbeidsmiddelen
Opleiding risicoanalyse elektrische installaties op arbeidsplaatsen
Veilig werken aan elektrische installaties 'gewaarschuwde personen BA4'
Veilig werken aan elektrische installaties 'vakbekwame personen BA5'

Andere

Opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen
Virtual Class ‘Hoe organiseer ik gezond en productief thuiswerken in mijn bedrijf?’