Ann Driessen

Ann Driessen

Expertise: mentaal welzijn

Nederlands

Wie ben ik?

Ik ben ervan overtuigd dat mensen heel wat in hun mars hebben om de problemen die ze ervaren zelf aan te pakken. Soms hebben ze wat extra ondersteuning of een duwtje in de rug nodig.  

Ik ervaar het als een grote energiegever dat ik mensen hierbij kan ondersteunen of een positieve bijdrage kan leveren in de oplossing van hun probleem. Ook in mijn eigen leven probeer ik steeds te vertrekken vanuit de mogelijkheden en wil ik zoveel mogelijk positieve energie uit het leven halen: laten we koken, tafelen, bewegen, gezellig samen zijn en de wereld ontdekken! 

Het leven is 10% wat je overkomt en 90% hoe je daarmee omgaat."

Expertise

Ik adviseer werkgevers over hun welzijnsbeleid, geef opleidingen rond psychosociale thema’s, doe risicoanalyses van psychosociale aspecten en voer individuele gesprekken. 

In de coronacrisis verzorgde ik de psychosociale opvang van medewerkers uit de zorgsector. Ook in grote organisaties in de logistiek en in de zorg verleen ik ondersteuning op het vlak van psychosociaal welzijn.  

Daarnaast vervul ik bij Mensura ook de functie van klantencoördinator: ik ben het aanspreekpunt bij enkele grote klanten en probeer samen met klanten op pad te gaan als het gaat over welzijn op het werk. 

Als trainer en consultant deed ik heel wat ervaring op met het trainen en coachen van allerlei medewerkers, zowel individueel als in groep. Aan de hand van de assessment methodiek bracht ik sterktes en aandachtspunten in kaart. Een duidelijke beeldvorming vormt de basis om op zoek te gaan naar een gerichte aanpak, aangepast aan het individu.  

Daarnaast heb ik als stafmedewerker in de sociale economie heel wat ervaring opgedaan in het opstellen van een geïntegreerd welzijnsbeleid. Dit vormt een goede basis om bedrijven te ondersteunen in het uitwerken van hun welzijnsbeleid.  

Als preventieadviseur psychosociale aspecten luister ik aandachtig naar mensen. Ik neem zowel het werknemers- als het werkgeversperspectief mee in de interventies die ik voorstel en uitvoer. 


Ervaring

Preventieadviseur psychosociale aspecten – Mensura 
Sinds 2018 

Stafmedewerker – Arbeidskansen vzw 
2011 - 2017  

Trainer en consultant – Globis Consulting 
2003 – 2011 


Diploma's

Preventieadviseur niveau 1 
2018 –2019 

Master in de psychologie - arbeids- en organisatiepsychologie 
1999 – 2004 


Opleidingen

Op zoek naar opleidingen om je medewerkers mentaal sterker te laten staan? Volg bij Mensura Learn&Connect mijn workshop ‘Veerkracht verhogen’ en opleidingen ‘Eerste hulp mentale gezondheid’ en ‘Vertrouwenspersoon’. 

Cookies opgeslagen