Anneleen Vanlook

Anneleen Vanlook

Expertise: mentaal welzijn

Nederlands, Engels

Wie ben ik?

Het welzijn van werknemers in arbeidssituaties vergroten en hen begeleiden om hun persoonlijke veerkracht aan te sterken zijn voor mij grote drijfveren in mijn job als psychosociaal preventieadviseur.

Als ik andere hulpverleners begeleid, hanteer ik graag de vuistregel: zorgen voor anderen begint bij zorgen voor jezelf.

Daarom trek ik ook zelf na mijn dagtaak tijd uit om te tekenen, op reis te gaan of simpelweg rust te vinden in een tasje koffie.

Een van de grootste gunsten die een zorgverlener zijn patiënten, collega's en familie kan verlenen, is zelfzorg en stressbeheersing ernstig nemen" Dr. Lisa Miller

Expertise

Als psychosociaal preventieadviseur bundel ik mijn passies voor welzijn en arbeid. Ik zet me in voor werkgevers en medewerkers door preventieve en curatieve psychosociale interventies waarbij ik diverse tools gebruik.

Ik ben actief binnen verschillende sectoren en heb een bijzondere interesse voor de zorgsector. Momenteel ben ik aanspreekpunt voor verschillende zorgorganisaties (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra, OCMW’s en zorgbedrijven) waar ik op individueel en organisatieniveau ondersteuning bied op het vlak van mentaal welzijn.

Daardoor heb ik me verder gespecialiseerd in thema’s als stress, burn-out, emotionele belasting op het werk en veerkracht. Zo werkte ik een nieuwe methodiek uit om de workshop over veerkracht te verrijken, namelijk het ‘Veerkrachtspel’. 

Tijdens mijn specialisatieopleiding voerde ik een actieonderzoek over compassie-moeheid. Onder het thema ‘zorg voor zorgers’ werkte ik aanbevelingen uit voor hulpverleners en zorgorganisaties om hun veerkracht en welzijnsbeleid te versterken.

Tijdens de coronacrisis zette ik me in voor de psychosociale ondersteuning van hulpverleners in de vorm van opvanggesprekken, team-debriefings, beleidsmatig advies aan zorgorganisaties en triage van zorgpersoneel naar gespecialiseerde hulpverlening. Ik publiceerde daarover in 2020 ‘Compassion Fatigue: how to care for our carers?’ 


Ervaring

Externe preventieadviseur psychosociale aspecten – Mensura
Sinds 2015

Consultant Randstad High Technics – Randstad Werving en selectie van ingenieursprofielen
2014 – 2015 

Vrijwilliger psychosociale begeleiding – Jongeren Advies Centrum/CAW Oost-Brabant
2013 – 2016

Stagiaire psycholoog – therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafden De Spiegel  
2012 – 2013 


Diploma's

Stress en burn-out coaching
2021

Spoedcursus collegiale steun en opvang tijdens coronacrisis 
2020

Preventieadviseur specialisatie psychosociale aspecten van de arbeid
2020

Multidisciplinaire basisvorming preventieadviseur
2017 

Vorming Insights Discovery model voor individuele en teamcoaching
2017 

Verschillende bijscholingen en vormingen over slachtofferhulp, bemiddeling, pesten op het werk, stress en burn-out, … 
Sinds 2015

Postgraduaat gedragscounseling
2013 – 2014 

Master psychologie, optie klinische en gezondheidspsychologie
2011 – 2013 

Bachelor psychologie, optie arbeids- en organisatiepsychologie
2008 – 2011 


Opleidingen

Mensen in je organisatie veerkrachtiger maken? Laat ze mijn opleidingen volgen:

Cookies opgeslagen