Omgaan met traumatische gebeurtenissen voor leidinggevenden

Gids voor de aanpak van personeel dat bij een traumatische gebeurtenis betrokken is

Omgaan met traumatische gebeurtenissen voor leidinggevenden
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Op maat
 • Praktijkgericht
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Krijg kennis van de basisnoties inzake posttraumatische stress en de mogelijke gevolgen hiervan voor het betrokken personeel. Leer a.d.h.v. tips & tricks de uitwerking van de meest gepaste houding om het betrokken personeel te ondersteunen.

Waarom?

 • Crisismomenten na een traumatische gebeurtenis zelf kunnen beheren.
 • De optimale houding kunnen aannemen om het betrokken personeel te steunen.
 • De interne procedure in geval van een traumatische gebeurtenis op de werkplek algemeen kunnen toepassen.
 • De personen kunnen doorverwijzen naar de meest geschikte structuren en de nodige preventie- en beheersmaatregelen kunnen nemen.

Wat leer je?

De opleiding richt zich tot de hiërarchische lijn en wordt verzorgd door de psychosociale dienst van Mensura en duurt een halve dag per groep van maximaal 15 deelnemers.

Ze bestaat uit drie onderdelen:

 • Uitleg over wat een traumatische gebeurtenis precies is en welke gevolgen deze kan hebben op latere gedragingen.
 • Toelichting van de interne procedure.
 • Training van de omgang met traumatische gebeurtenissen via rollenspelen.

Dit is een opleiding van ons Interact-aanbod

Interact

Ga in gesprek met een expert, deel je ervaringen en leer van elkaar. Leren is een sociaal gebeuren. Je leert basiskennis toepassen in de praktijk, dat kan zowel online als klassikaal.

Alles over Interact >


Resultaat?

 • Het resultaat schuilt in het verstrekken van een leidraad aan de hiërarchische lijn om optimaal te reageren in geval van trauma’s bij hun personeel.
 • Zo kan de hiërarchische lijn een gepaste ondersteuning bieden aan de betrokkenen.

Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), dan krijg je een korting. Beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv 

   Cookies opgeslagen