Christopher Henrotte

Christopher Henrotte

Expertise: mentaal welzijn

Frans, Engels

Wie ben ik ?

Ik heb een master in de psychologische wetenschappen met als specialisatie sociale, arbeids- en organisatiepsychologie. Ik geraakte al snel geïnteresseerd in psychosociale problemen, met name door mijn thesis over morele intimidatie.

In de loop van mijn professionele loopbaan heb ik, naast de vaardigheden die verband houden met het beroep van trainer/facilitator en coördinator, transversale vaardigheden ontwikkeld die gerelateerd zijn aan de functie van preventieadviseur.

Ik heb een passie voor vreemde talen en heb mijn kennis opgedaan tijdens verblijven in Engelstalige landen. Interviews afnemen of andere interventies doen in het Engels vormen geen probleem.

Ik ben voorstander van creatieve hulpmiddelen zoals mindmapping, wat bijzonder handig is bij het aansturen van werkgroepen.

Ik ben ervan overtuigd dat preventie van cruciaal belang is en dat vroegtijdig ingrijpen de omvang van de schade beperkt.

Ik hou van basketbal en mountainbiken. Ook ben ik een liefhebber van astronomie en ik ben aangesloten bij een improvisatietheatergroep.

Er is geen verandering zonder verandering van mening" Jacques-Antoine Malarewicz

Expertise

Ik werk in verschillende sectoren, zowel openbare (administraties, OCMW's, ...), privé (industrieën, ...) als verenigingen, en mijn opdrachten zijn even uiteenlopend als gevarieerd: ik organiseer gesprekken met werknemers over psychosociale problemen (stress, conflicten, burn-out, ...) en bemiddel bij lijnmanagers. Bemiddelen, teams begeleiden en psychosociale risico's analyseren aan de hand van vragenlijsten (SONAR), individuele interviews afnemen of focusgroepen leiden behoren tot mijn takenpakket. Tot slot leid ik ook discussiegroepen.


Ervaring

Ik ben psychosociaal preventieadviseur bij Mensura. Ik voer psychosociale risicoanalyses uit met behulp van participatieve methoden, workshops en opleidingen, en geef bewustmakings- en trainingssessies over de preventie van psychosociale risico's op het werk.

Ik heb eerder gewerkt als pedagogisch coördinator/psychosociaal consulent voor CEPPST en als manager voor Cogito België - Aarlen en Luxemburg.


Diploma's

Ik heb een master in de psychologische wetenschappen, specialisatie sociale, arbeids- en organisatiepsychologie, die ik heb aangevuld met een master in risicobeheer en welzijn op het werk. Mijn thesis voor die laatste master had betrekking op het omgaan met hyperconflicten op het werk.


Opleidingen

Ik bied individuele coaching voor werknemers, naast opleiding en supervisie van vertrouwenspersonen.

De opleidingen die ik samenstel, verstrek en evalueer hebben betrekking op verschillende thema's: ‘Preventie van psychosociale risico's’, ‘Respect op het werk’, ‘Vertrouwenspersonen’, ‘Omgaan met agressie’, ‘Veerkracht’ en ‘Telewerken’. In sommige cursussen begeleid ik mijn PAPSY-collega's als acteur om de opleidingen concreter te maken.

Cookies opgeslagen