Emmanuelle Pochet

Emmanuelle Pochet

Expertise: mentaal welzijn

Frans

Wie ben ik?

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van welzijn, ben ik momenteel verantwoordelijk voor een psychosociale dienst.

Als teamleider heb ik de dagelijkse leiding over een team van tien psychosociale preventieadviseurs. Daarbij heb ik oog voor verschillende aspecten van het management, zoals belangstelling voor de ontwikkeling van de medewerkers, klanttevredenheid als voortdurende bekommernis en het behalen van doelstellingen aan de hand van indicatoren.

Ik hecht veel belang aan klantgerichtheid. Het is een begrip waarmee ik al meer dan 15 jaar werk.


Expertise

Door mijn ervaring als senior consultant heb ik me kunnen vervolmaken in people management, meer bepaald als manager-coach.

Via het teammanagement heb ik probleemsituaties leren analyseren en passende oplossingen leren aanreiken.

Ik maak analyses van psychosociale risico's op het werk (van de analyse van de methode tot het actieplan) en ik coördineer cliënten bij het invoeren van een actieplan.


Ervaring

Ik werk als psychosociaal teamleider voor Mensura in Wallonië. Psychosociaal preventieadvies (behandeling van dossiers, risicoanalyse, diverse opleidingen) behoort tot mijn takenpakket, en ik sta aan het hoofd van een team van 10 preventieadviseurs.


Diploma's

Ik behaalde een master in de psychologische wetenschappen (richting industriële en organisatiepsychologie) evenals een bachelor in WOCCQ (Working Conditions and Control Questionnaire), een instrument voor het diagnosticeren van beroepsgerelateerde stress. In 2015 heb ik mijn studies afgerond met een gecertificeerde opleiding in coaching.


Opleidingen

Ik adviseer werkgevers over de preventie van psychosociale risico's (stress, conflicten, verslavingen, kritieke incidenten, geweld en pesterijen...), ik help bij het implementeren van een welzijnsbeleid en ik organiseer diverse opleidingen (omgaan met conflicten en agressie, opleiding voor vertrouwenspersonen...). Maak je keuze uit het opleidingsaanbod van Mensura Learn&Connect.

Cookies opgeslagen