Heidi Schelfhout

Heidi Schelfhout

Expert preventieadviseur

Nederlands

Wie ben ik ?

Een goed veiligheid- en welzijnsbeleid binnen een onderneming kan enkel gerealiseerd worden met een combinatie van top-down en bottom-up. Samenwerking is dus de boodschap. Dat heb ik bij Mensura altijd al graag gedaan. Ik zeg collega’s vaak: ‘Gebruik je glimlach om de wereld te veranderen, laat de wereld je glimlach niet veranderen’. En ook: ‘Laten we doen wat juist is, niet wat gemakkelijk is’.

Mijn enthousiasme deel ik ook graag in mijn vrije tijd: lopen, mountainbiken, wandelen, watersporten, tuinieren, klussen, lezen, reizen, samenzijn met vrienden, …

Tel de dagen niet, maar laat de dagen tellen" Muhammed Ali

Expertise

Ik heb in de loop van de jaren bij heel wat organisaties een brede expertise opgebouwd in allerlei vakgebieden:

 • Assisteren en vervangen interne preventieadviseur
 • Opstarten veiligheidsbeleid
 • Organiseren veiligheidsstructuren
 • Uitvoeren risicoanalyses (werkposten, brandpreventie, machines)
 • Coördineren comitéwerking
 • Uitwerken procedures en gerichte adviezen
 • Organiseren evacuatieoefeningen
 • Uitwerken brandpreventiedossiers
 • Opvolgen inspectiebezoeken FOD WASO
 • Studies uitvoeren over gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Opstellen evacuatieplannen
 • Uitwerken onthaalbeleid
 • Onderzoeken ernstige arbeidsongevallen
 • Begeleiding doorlichting onderwijsinspectie
 • Opstellen draaiboek preventie COVID-19 (onderwijs)
 • Begeleiden en coachen interne preventieadviseur in opleiding/opstart

Intern bij Mensura was en ben ik actief betrokken bij verschillende werkgroepen


Ervaring

Preventiedeskundige – Mensura
Sinds 2014


Diploma's

Preventiedeskundige niveau 1 - 2017

Arbeidsorganisatie en gezondheid - 2004 

 • Milieucoördinator B 
 • Preventieadviseur niveau 1 

 


Opleidingen

Alle opleidingen van Mensura Learn&Connect zijn de moeite waard. Ik geef twee tips: de opleidingen ‘Preventieadviseur niveau 3’ en ‘Brandpreventie: gebruik van kleine blusmiddelen en evacuatietechnieken.’

Cookies opgeslagen