Luc Aelvoet

Luc Aelvoet

Expertise: veiligheid

Nederlands

Wie ben ik?

Als industrieel ingenieur en preventieadviseur niveau 1 pak ik de zaken graag globaal aan. Onder de paraplu van preventiebeleid komen zowel veiligheid, ergonomie, psychosociale belasting als arbeidshygiëne aan bod. Zo bereik je een betere werksituatie en slaag je erin het verzuim in je organisatie terug te dringen.

Die brede kijk op preventie komt me altijd goed van pas. Ook als ik me in mijn vrije tijd in en op het water begeef om te gaan diepzeeduiken.

Behandeling zonder preventie is gewoon onhoudbaar." Bill Gates

Expertise

Sta je op het vlak van arbeidsveiligheid voor een uitdaging?

Brand, gas- en stofontploffingsgevaar, intern verkeer, machines, legionellabeheersing, asbestverwijdering, chemische agentia … de zaken analyseren, oplossingen combineren en een toekomstgericht preventiebeleid uitwerken, daarvoor kun je op mij rekenen.

Ook ondersteun ik je graag als je bedrijf een VCA**-certificaat wil behalen.

Voor Mensura neem ik deel aan de sectorvergaderingen van de Confederatie Bouw. Ook ben ik als lid van de evaluatiecommissie Duurzaam Ondernemen erg begaan met duurzaam ondernemen en duurzame tewerkstelling. 


Ervaring

Als preventieadviseur arbeidsveiligheid en preventieadviseur arbeidshygiëne bij Mensura help ik sinds 2000 bedrijven en organisaties in verschillende sectoren, van bouw over voedselverwerking tot industriële productie, maar evengoed in de zorgsector en bij overheidsdiensten.

Ik voerde risicoanalyses uit bij werkzaamheden in door PFOS verontreinigde bodem, voerde risicoanalyses van machines uit, stelde een legionellabeheersplan en brandpreventiedossier op, analyseerde de risico’s op bouwplaatsen en bij werkzaamheden op hoogte, voerde onderzoek naar asbest uit, enzovoort.


Diploma's

Mijn basis is industrieel ingenieur elektriciteit met optie elektronica. Dat diploma vulde ik aan met de opleidingen preventieadviseur niveau 1 en veiligheidscoördinator niveau A.

Daarnaast volgde ik allerlei bijkomende vormingen, onder meer over risicoanalyse elektrische installaties, machineveiligheid, gasdetectie en branddetectie en blussystemen.                              


Opleidingen

Klop aan bij Mensura Learn&Connect voor mijn opleidingen: ‘Werken op hoogte’,

‘Brandbestrijdingsdienst’ en ‘Hoogtewerker’. Ik garandeer dat je als jonge beginner of ervaren rot heel wat gaat bijleren. Niet alleen van mij maar ook van al je collega’s die meedoen.

Cookies opgeslagen