Bijscholing brandpreventie en -bestrijding

Een brand blussen kan je niet genoeg oefenen – scherp je praktijkskills aan.

Bijscholing brandpreventie en -bestrijding
 • Praktisch
 • halve dag
 • € 286,00 of 1.5 PE
 • Frans, Nederlands, Engels
 • Klassikaal, Op maat
 • Verbredend
 • Attest van deelname
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Bij brand is het cruciaal om snel en correct te reageren. Fris daarom je praktijkskills op met deze bijscholing. Als brandverantwoordelijke is het bovendien wettelijk verplicht om je regelmatig bij te scholen.

Waarom?

Ben je brandverantwoordelijke op het werk, dan is het essentieel dat je blijft oefenen. Bovendien blijf je met een opfrissingscursus mee met de nieuwste technieken en wetswijzigingen.

Opgelet: als lid van de brandbestrijdingsdienst is het wettelijk verplicht om je regelmatig bij te scholen.

Voorkennis vereist

Dit is een bijscholing. Heb je interesse maar volgde je nooit eerder een training rond brand? Volg dan eerst de opleiding ‘Brandpreventie en -bestrijding’


Wat leer je?

Je oefent je praktijkervaring en frist je kennis op. Je volgt deze opleiding in groepen van maximaal 12 personen. Zo is er ruimte voor interactie en oefening en ga je meteen aan de slag met nieuwe kennis. Na deelname krijg je een attest.

Theorie

 • Herhaling basisprincipes eerste interventieploeglid
 • Videoworkshop over preventie en blussen
 • Debat en vragen

Praktijk

 • Een demonstratie over hoe eerste interventiemiddelen te gebruiken: CO2-poeder, water met een additief, een brandhaspel
 • Je oefent individueel en in groep
 • Na elke interventie volgt een debriefing

Attest van deelname

Na de opleiding ontvang je een deelnameattest.


Dit is een opleiding van ons Increase-aanbod

Increase

Verdiep je kennis of krijg een opfrissing over een bepaald onderwerp. Zo versterk je je praktijkvaardigheden. De trajecten kunnen zowel digitaal als klassikaal.

Alles over Increase >


Resultaat?

Na deze opleiding:

 • Kan je snel en efficiënt handelen bij brand: inperken om het vuur te stoppen en blussen indien mogelijk
 • Kan je de eerste interventiemiddelen correct gebruiken

Na de opleiding ontvang je een deelnameattest. Als werkgever kan je een kwalificatietest aanvragen, maar dat is niet verplicht.


Voor wie?

Voor de leden van de eerste interventieploeg, evacuatieploeg en brandbestrijdingsdienst.


Wat zegt de wet?

Elke onderneming is wettelijk verplicht om een brandbestrijdingsdienst in huis te hebben. Die bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt optreden bij brand(gevaar). Hoe groot je organisatie is, speelt geen rol.

Een risicoanalyse bepaalt hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst telt: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

Als werkgever ben je verplicht om de nodige opleiding voor de leden van de brandbestrijdingsdienst te voorzien.  Sensibilisering is belangrijk om alle andere werknemers op de hoogte te brengen van brandrisico’s, wat te doen bij brand en hoe een evacuatie verloopt.

Meer info >


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques - Wallonië
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Veelgestelde vragen

   Is het verplicht een brandbestrijdingsdienst op te richten?

   Ja, elke werkgever is verplicht om een eigen brandbestrijdingsdienst te hebben.

   Zo’n dienst bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar. Hoeveel werknemers je hebt, speelt geen rol. Er moet altijd één persoon van de dienst aanwezig zijn.

   Een risicoanalyse bepaalt uit hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst bestaat: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

   Wie moet een brandopleiding volgen in mijn organisatie?

   Binnen elke organisatie moeten een aantal medewerkers efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar, de brandpreventiedienst.  De leden volgen een gerichte opleiding, met een theoretisch en een praktijk luik. Ze leren er meewerken aan een risicoanalyse, ingrijpen bij beginnende brand en een evacuatie correct en snel uit te voeren.

   Alle overige werknemers moeten op de hoogte gebracht worden van mogelijke brandrisico’s, het alarmsignaal, wat te doen bij brand en hoe te evacueren.

   Cookies opgeslagen