Brandpreventie en -bestrijding

Leer doordacht ingrijpen bij brand en een evacuatie uitvoeren

Brandpreventie en -bestrijding
 • Praktisch
 • 1 dag
 • € 476,00 of 2.5 PE
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Klassikaal, Op maat
 • Verdiepend
 • Attest van deelname
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Hoe gebruik je een brandblusser? Met welke hulpmiddelen doof je een beginnende brand? Wanneer evacueren? In deze opleiding leer je gepast en doordacht handelen bij brand. De cursus is wettelijk verplicht voor leden van de brandbestrijdingsdienst.

Waarom?

Hoe werkt een brandblusser? En hoe blus je snel en doeltreffend een beginnende brand? Met een efficiënte en doordachte evacuatieprocedure kan je letterlijk levens redden. En met voldoende kennis over brandpreventie en brandbestrijdingsmiddelen maak je het verschil in een noodsituatie.


Wat leer je?

Je leert alles over brandpreventie en -bestrijding. Bovendien leer je een evacuatieprocedure uitwerken. 

Met praktijkoefeningen leer je omgaan met brandblusmiddelen.  En je wisselt tips uit met collega’s. Ten slotte leer je de wettelijke voorschriften omzetten naar jouw bedrijfscontext. Je volgt deze opleiding in een groep van maximaal 12 personen. Zo is er ruimte voor interactie en oefen je gepast reageren in specifieke situaties.

In het theoretische luik komen volgende onderwerpen aanbod:

 • Hoe ontstaat brand?
 • Wat zijn de oorzaken van brand?
 • Hoe voorkom je brand?
 • De verschillende types brand (brandklassen), brandblusmiddelen, de eerste-interventieploeg en evacuatieprocedure en -oefening.

In het praktijkgedeelte leer je draagbare brandblusmiddelen gebruiken.

Je volgt de cursus in een opleidingscentrum of bij jou op het bedrijfsterrein. Kies je voor die laatste optie, dan is het belangrijk dat de parking van je organisatie groot genoeg is voor onze vrachtwagen. Namelijk:

 • Minimum 20 meter lang en 4 meter breed.
 • Een vrije hoogte van ongeveer 6 meter: opgelet voor bomen.
 • Een ingang van 3 meter breed en 4 meter hoog.
 • Een voldoende grote draaicirkel voor de trekker en oplegger.

Dit is een opleiding van ons Impact-aanbod

Impact

Verruim je blik en bereid je voor op een nieuwe rol. Met een mix van leervormen verwerf je diepgaande kennis die je meteen kan toepassen. De trajecten zijn vaak gepreid over meerdere dagen.

Kies voor Impact >


Resultaat?

Na deze opleiding:

 • Ben je je bewust van het belang van brandpreventie in het dagelijkse leven
 • Kan je snel en efficiënt handelen bij brand.
 • Herken je de eerste interventiemiddelen en kan je deze correct gebruiken
 • Ben je je bewust van de gevaren van vuur
 • Kan je de mogelijkheden inschatten voor een eerste interventie
 • Heb je theoretische basiskennis over brand
 • Ken je de verschillende situaties die leiden tot evacuatie
 • Ken je de verschillende evacuatietechnieken en kan je deze toepassen in je onderneming

Na de opleiding ontvang je een deelnameattest.  Als werkgever kan je een kwalificatietest aanvragen na afloop van de opleiding, maar dat is dit niet verplicht.

Bijscholing verplicht

Maak je deel uit van de brandbestrijdingsdient? Dan vereist de welzijnswet dat je je regelmatig bijschoolt. Dat kan perfect met onze opleiding ‘Bijscholing brandpreventie en -bestrijding’. Zo fris je je kennis op met nieuwe technieken.


Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor leden van de eerste interventieploeg, evacuatieploeg en brandbestrijdingsdienst in bedrijven met een hoog risico.


Wat zegt de wet?

Elke onderneming is wettelijk verplicht om een brandbestrijdingsdienst in huis te hebben. Die bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt optreden bij brand(gevaar). Hoe groot je organisatie is, speelt geen rol.

Een risicoanalyse bepaalt hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst telt: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

Als werkgever ben je verplicht om de nodige opleiding voor de leden van de brandbestrijdingsdienst te voorzien.  Sensibilisering is belangrijk om alle andere werknemers op de hoogte te brengen van brandrisico’s, wat te doen bij brand en hoe een evacuatie verloopt.

Meer info >


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques - Wallonië
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Veelgestelde vragen

   Is het verplicht een brandbestrijdingsdienst op te richten?

   Ja, elke werkgever is verplicht om een eigen brandbestrijdingsdienst te hebben.

   Zo’n dienst bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar. Hoeveel werknemers je hebt, speelt geen rol. Er moet altijd één persoon van de dienst aanwezig zijn.

   Een risicoanalyse bepaalt uit hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst bestaat: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

   Wie moet een brandopleiding volgen in mijn organisatie?

   Binnen elke organisatie moeten een aantal medewerkers efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar, de brandpreventiedienst.  De leden volgen een gerichte opleiding, met een theoretisch en een praktijk luik. Ze leren er meewerken aan een risicoanalyse, ingrijpen bij beginnende brand en een evacuatie correct en snel uit te voeren.

   Alle overige werknemers moeten op de hoogte gebracht worden van mogelijke brandrisico’s, het alarmsignaal, wat te doen bij brand en hoe te evacueren.

   Cookies opgeslagen