Brandveiligheid - gebruik van kleine blusmiddelen

Leer kleine blusmiddelen correct gebruiken

Brandveiligheid - gebruik van kleine blusmiddelen
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Op maat
 • Verdiepend
 • Attest van deelname
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Een goede brandveiligheid en -preventie beschermt jouw bedrijf in noodsituaties. Tijdens deze opleiding leer je correct om te gaan met kleine blusmiddelen. Zo weet je wat te doen bij een eventuele brand.

Waarom?

Een efficiënte evacuatieprocedure bij brand is essentieel. Maar je beschikt ook best over een basiskennis brandpreventie en -bestrijding. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch én praktisch gedeelte. Je gaat dus ook zelf aan de slag met blusmiddelen. Zo ben je optimaal voorbereid op een eventuele noodsituatie.

Welke ruimte heb je nodig voor de opleiding?

Je volgt de cursus in een opleidingscentrum of bij jou op het bedrijfsterrein. Kies je voor die laatste optie, dan is het belangrijk dat de parking van je organisatie groot genoeg is voor onze vrachtwagen en voldoet aan deze voorwaarden: 

 • Minimum 20 meter lang en 4 meter breed
 • Een vrije hoogte van ongeveer 6 meter (opgelet voor bomen)
 • Een ingang van 3 meter breed en 4 meter hoog
 • Een voldoende grote draaicirkel voor de trekker en oplegger

Beschik je niet over deze ruimte? Volg dan onze opleiding ‘Brandveiligheid - digitaal blussen’.


Wat leer je?

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je kiest uit een sessie van 4 uur of van 8 uur met extra praktijkoefeningen. Wil je liever een andere samenstelling, een opleiding op maat is ook mogelijk.

Er geldt een maximum van 12 deelnemers per opleiding. Zo doe je zoveel mogelijk praktijkervaring op om in specifieke situaties gericht te reageren.

Theorie 

 • Wat zijn de oorzaken van brand? Wat is een goede brandpreventie?
 • Wat zijn de vuurdriehoek, het vlampunt en zelfontbranding?
 • Welke brandklassen zijn er?
 • Wat zijn de gevaren van een brand? Wat is een deurprocedure?
 • Welke verschillende blusmiddelen bestaan er? En hoe gebruik je ze?
 • Wat betekenen de verplichte pictogrammen?
 • Hoe gebeurt de evacuatie? (interne procedure)

Praktijk 

 • Een brandende frietketel blussen met een branddeken.
 • Een vloeistofbrand blussen met een CO2-blustoestel.
 • Extra oefeningen zijn altijd mogelijk.

Dit is een opleiding van ons Impact-aanbod

Impact

Verruim je blik en bereid je voor op een nieuwe rol. Met een mix van leervormen verwerf je diepgaande kennis die je meteen kan toepassen. De trajecten zijn vaak gepreid over meerdere dagen.

Kies voor Impact >


Resultaat?

Na het volgen van deze opleiding kan je:

 • De verschillende blusmiddelen onderscheiden;
 • De verschillende blusmiddelen gebruiken om een beginnende brand te bestrijden;
 • De verschillende evacuatietechnieken toepassen in de praktijk.

De docent zorgt voor een permanente evaluatie en opvolging van de cursisten. Hij garandeert dat de doelstellingen aan het einde van de opleiding bereikt zijn. 

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.


Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor leden van de brandbestrijdingsdienst in kleinere organisaties of bedrijven met eerder beperkte brandrisico’s:

 • Distributiesector  
 • Vrijwilligersverenigingen  
 • Kantooromgevingen  
 • Detailhandel  
 • Retail  
Verantwoordelijk voor zowel hulpverlening als brandveiligheid?

Dan is onze ‘Combi hulpverlening (EHBO) en brandveiligheid’ iets voor jou. In deze opleiding verwerf je op één dag de relevante vaardigheden zodat je gepaste maatregelen kan nemen bij een ongeval of bij een beginnende brand. 

Meer info >


Wat zegt de wet?

Elke onderneming is wettelijk verplicht om een brandbestrijdingsdienst in huis te hebben. Die bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt optreden bij brand(gevaar). Hoe groot je organisatie is, speelt geen rol.

Een risicoanalyse bepaalt hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst telt: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

Als werkgever ben je verplicht om de nodige opleiding voor de leden van de brandbestrijdingsdienst te voorzien.  Sensibilisering is belangrijk om alle andere werknemers op de hoogte te brengen van brandrisico’s, wat te doen bij brand en hoe een evacuatie verloopt.

Meer info >

 


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Opties:

 • Opleidingen ’s avonds of in het weekend behoren tot de mogelijkheden mits een toeslag.

Interesse in opties kan je aangeven in de offerteaanvraag.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques - Wallonië
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Veelgestelde vragen

   Is het verplicht een brandbestrijdingsdienst op te richten?

   Ja, elke werkgever is verplicht om een eigen brandbestrijdingsdienst te hebben.

   Zo’n dienst bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar. Hoeveel werknemers je hebt, speelt geen rol. Er moet altijd één persoon van de dienst aanwezig zijn.

   Een risicoanalyse bepaalt uit hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst bestaat: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

   Wie moet een brandopleiding volgen in mijn organisatie?

   Binnen elke organisatie moeten een aantal medewerkers efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar, de brandpreventiedienst.  De leden volgen een gerichte opleiding, met een theoretisch en een praktijk luik. Ze leren er meewerken aan een risicoanalyse, ingrijpen bij beginnende brand en een evacuatie correct en snel uit te voeren.

   Alle overige werknemers moeten op de hoogte gebracht worden van mogelijke brandrisico’s, het alarmsignaal, wat te doen bij brand en hoe te evacueren.

   Cookies opgeslagen