Modesty Cuvelier

Modesty Cuvelier

Expertise: mentaal welzijn

Frans

Wie ben ik?

Ik vind het belangrijk om de vragen van mijn gesprekspartners snel en nauwkeurig te beantwoorden. Ik luister naar hun behoeften en bied een innovatieve aanpak om er zo goed mogelijk op in te spelen. Als ik zelf geen antwoord kan formuleren, doe ik het nodige om de betrokkene naar de juiste persoon door te verwijzen.

Ik heb een dynamisch karakter en geniet van de veelzijdigheid van mijn baan en het aanpassingsvermogen dat vereist is.

Als je psychosociale risico's wilt beheersen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een slecht iemand en een slechte situatie. Je kunt iemands persoonlijkheid niet veranderen, maar iedereen kan zijn gedrag aanpassen en de nodige context bieden om goede relaties op te bouwen …

Om van het leven een sprookje te maken, hoef je er misschien alleen maar in te geloven" Walt Disney

Expertise

Ik kom tussen in psychosociale kwesties, met name door middel van coaching en opleidingen.

Ik was al betrokken bij het opzetten van vertrouwensgroepen (aanwerving, opleiding, supervisie) en heb op verschillende plaatsen bijgedragen aan het uitwerken van een beleid tegen agressie of drugsmisbruik.


Ervaring

In de loop van mijn carrière heb ik de gelegenheid gehad om samen te werken met bedrijven van uiteenlopende omvang uit verschillende sectoren (openbaar en privé, sociaal/financieel/productie/medisch/farmaceutisch/onderwijs, ...) bij diverse projecten:

  • Risicoanalyses: door middel van vragenlijsten (S-ISW, Sonar) of via kwalitatieve analyses (interviews en werkgroepen)
  • Opleiding: stressbeheer, respect en communicatie, alcohol en drugs op het werk, omgaan met agressie, omgaan met absenteïsme, vertrouwenspersonen, hoe omgaan met een potentieel traumatische gebeurtenis voor lijnmanagers …
  • Beleidsontwikkeling (bv. omgaan met agressie)
  • Conflictbeheersing: bemiddeling en teambegeleiding
  • Ondersteuning van de werknemer: luisteren en raad geven aansluitend bij verschillende modellen, psychosociale bemiddeling, traumabegeleiding, …

Ik heb ervaring met het aanpassen van projecten aan specifieke doelgroepen, het coördineren van interne en externe projecten en het geven van online vorming.


Diploma's

Ik heb een master in de arbeidspsychologie en een aanvullende gecombineerde master in risicobeheer en welzijn op het werk (psychosociale aspecten).


Opleidingen

Ik geef en organiseer heel wat opleidingen over zeer gevarieerde onderwerpen, met het psychosociale als rode draad.

Ik weet ook hoe ik een opleiding kan aanpassen aan een bepaalde doelgroep, zoals werknemers met een handicap (bv. teambegeleiding voor dove werknemers met de hulp van een tolk).

Cookies opgeslagen