Renaat Paque

Renaat Paque

Expertise: brandveiligheid / legionella

Nederlands

Wie ben ik?

Ik wil helpen waar het kan en ondersteunen waar het moet. Verandering die ik voorstel gebeurt door en voor de klant. Als adviseur veiligheid deel ik mijn kennis met zowel klanten uit de industrie (bouw, steenbakkerij, logistiek) als uit de zorgsector (ziekenhuizen, woon- en zorgcentra) en openbare besturen (lokale overheden OCMW’s en gemeentebesturen), politie en brandweer 

In mijn adviezen ben ik vooral pragmatisch. Ik zoek naar oplossingen die voor beide partijen, in overleg met de toezichthoudende ambtenaren of leidinggevenden, haalbaar zijn. Daarbij verkies ik dialoog en samenwerking met het managementteam en de hiërarchische lijn om een goed welzijnsbeleid op de werkvloer uit te bouwen. 

In mijn vrije tijd hou ik me bezig met een hobby waar ook heel wat brandjes geblust moeten worden. Ik volg namelijk graag de wereld van de politiek en op lokaal niveau  

Iets wat je leert, dat kun je. En wat je kunt, dat zul je ook doen."

Expertise

Bedrijven kloppen bij me aan voor:

 • Uitvoeren risicoanalyses brand in diverse sectoren
 • Uitvoeren van risicoanalyses legionella en opstellen van beheersplannen
 • Opstarten bedrijven en scholen na lockdown COVID-19
 • Bemiddelen tussen werkgever en de werknemers in het comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Ondersteunen van de interne preventieadviseur
 • Snel schakelen in tijden van pandemie, gebrek aan arbeidskrachten, terugval van afzetmarkt, enzovoort
 • Uitwerking van  participatieve risicoanalyses
 • Uitschrijven van een beleidsplan welzijn
 • Organiseren van een welzijnsbeleid via stuurgroep preventie en welzijn
 • Inschakelen van preventieadviseurs ergonomie, hygiëne en psychosociale aspecten
 • Implementeren van gezondheidsthema’s
 • Organiseren en geven van allerlei opleidingen
 • Starten en uitbouwen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Opstellen welzijnsenquêtes en globale preventieplannen  

Ervaring

Veiligheidsdeskundige – Mensura
Sinds 1999

Bedrijfsverpleger en bedrijfsbezoeker – Mensura
1991 – 1999

Bedrijfsverpleger – VCST Automotive
1988 – 1990

 


Diploma’s

Arbeidsveiligheid, niveau 1                          
2010 - 2011 

Veiligheidschef, niveau 2
1997

Sociaal verpleegkundige     
1983 - 1987                                                    

Ik volgde ook diverse opleidingen over brandbeveiliging, de opleiding preventieadviseur niveau 1 tot zelfs een opleiding Autocad-tekenen.


Opleidingen

Ik heb veel ervaring in het geven van diverse opleidingen over brand, evacuatie, risicoanalyse, veiligheid, preventie en welzijn – zowel in het volwassenenonderwijs als intern bij Mensura. Nu heet ik je van harte welkom bij Mensura Learn&Connect voor mijn opleiding over ‘Brandpreventie en -evacuatie’.

Cookies opgeslagen