Wim Vandenmeersschaut

Wim Vandenmeersschaut

Expertise: brandveiligheid / veiligheid

Nederlands

Wie ben ik?

Ik had een lange loopbaan in de luchtvaart en was daar actief in de maintenance van vliegtuigen. Daarna maakte ik een carrièrewending naar de externe preventiedienst van Mensura.  

In de luchtvaart combineerde ik een doorgroei naar het operationele management met preventiewerk. Mijn start als preventieadviseur niveau 1 bij Mensura, was het begin van een totaal nieuwe gespecialiseerde ontwikkeling in de explosieveiligheid en machineveiligheid. Een arbeidsongeval in 2009 bij een van onze klanten werkte als trigger. Evengoed ben ik vertrouwd met andere disciplines, zoals het omgaan met gevaarlijke producten of radioactieve weesbronnen.

Door mijn managementsopleiding weet ik dat de verantwoordelijkheid van CEO’s en managers niet alleen beperkt blijft tot welzijn en veiligheid op het werk. Ik kijk mee naar zowel interne als externe invloeden waarmee een bedrijf te maken krijgt. 

Ik zorg dat de CEO/COO een helikopterview bekomt van een noodzakelijk veiligheidsbeleid en geef hem of haar handgrepen voor een to-the-point beleid.


Expertise

Ik ben gespecialiseerd in explosieveiligheid. Ik doe onder meer onderzoek van ongevallen veroorzaakt door explosies, adviseer bij de wederopbouw van installaties in de procesindustrie en bij het bepalen van de ATEX-zones in om het even welke bedrijvigheid.

Het ATEX-verhaal zet dan weer de poort open naar een veel wijdere kundigheid, met name in die van brandveiligheid, elektriciteit, machines, producten met gevaarlijke eigenschappen, asbestonderzoek, luchtbehandelingstechnieken en zeer recent het beheersen van Li-ionbranden.

Ik maak gebruik van een brede waaier aan risicoanalysemethodes en pas hierbij de nieuwste inzichten toe rond het menselijk functioneren toe.

Auditing, taakrisicoanalyses, arbeidspostanalyses, onderzoek van arbeidsongevallen en reductie van kleine arbeidsongevallen zijn mij niet vreemd.


Ervaring

Preventieadviseur niveau 1 – Mensura
Sinds 2007


Diploma's

Preventieadviseur niveau 1
2006

IATA management airline technical services
2006

Organisatie en management – UGent  
2003 

Preventieadviseur niveau 2
2000 

Scheikunde (analysetechnieken en synthesetechnieken) – UGent 
1997 

Preventieadviseur niveau 3   
1994 

Brevet B1 keuronderofficier luchtvaarttechnieken – Technische School van de Luchtmacht – Saffraanberg  
1989

Vliegtuigmechanica Technische School van de Luchtmacht – Saffraanberg 
1982

Specialiteit motoren Pratt & Whitney F100 – Kleine Brogel  
1982

Ik scherp mijn kennis door veel zelfstudie en het volgen van bijscholing in onder meer management, communicatie, techniek en explosieveiligheid.


Opleidingen

Wil je jouw medewerkers meer vertrouwd maken met alle aspecten van explosieveiligheid? Stel hen dan de opleidingen bij Mensura Learn&Connect voor: ‘Explosieveiligheid, niveau 3’, ‘Explosieveiligheid in schrijnwerkerijen’ en ‘Vermijden van ontstekingsbronnen in ATEX-zones’.

Cookies opgeslagen