Alcohol en drugs

Op een efficiënte wijze een drugs– en alcoholbeleid binnen de onderneming opzetten

Alcohol en drugs
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Op maat
 • Praktijkgericht
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Een preventief beleid vermijdt problemen met alcohol of drugs op het werk. De impact van alcohol- en druggebruik op de werkplek kan erg groot zijn voor de betrokken medewerker, maar ook voor de collega’s, de organisatie en de maatschappij. Door duidelijk de risico’s in kaart te brengen, kunt u gepaste preventiemaatregelen opzetten en tot duidelijke afspraken komen met alle medewerkers.

Waarom?

Alcohol en drugs houden aanzienlijke risico’s in voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Tegelijk nemen kwaliteit en productiviteit van de arbeid af, terwijl omgang met collega’s wordt bemoeilijkt en het absenteïsme toeneemt. Ook de kans op ongevallen of conflicten verhoogt.


Wat leer je?

De opleiding ‘alcohol en drugs’ voorziet in een basiskader waarin de cursisten zicht krijgen op de algemene problematiek van alcohol en drugs. Voor leidinggevenden wordt verder ook ingegaan op het correct omgaan met medewerkers die problematisch gedrag stellen als gevolg van alcohol en drugs

 • Sensibiliseer medewerkers over de gevolgen van alcohol en drugs op de werkvloer.
 • Maak leidinggevenden bewust van de risico’s en stel hen in staat om snel op te treden bij signalen van mogelijk problematisch gebruik.

In deze interactive opleiding komen volgende onderwerpen aan bod : 

 • Begripsafbakening: Wanneer is er sprake van problematisch gebruik? Wat zijn de oorzaken, de symptomen en de gevolgen
 • Er kan ook worden ingegaan op het beleid dat van toepassing is in de organisatie en worden ingeoefend hoe men als leidinggevenden het gesprek met de werknemer aangaat.
   
 • Duur van de opleiding: halve dag
 • Aard van de opleiding:
  • Bedrijfsintern voor groepen van minimum 5 personen (max. 18 personen)
  • Open opleiding voor groepen van 8 tot 18 personen.

Dit is een opleiding van ons Interact-aanbod

intitiate

Ga in gesprek met een expert, deel je ervaringen en leer van elkaar. Leren is een sociaal gebeuren. Je leert basiskennis toepassen in de praktijk, dat kan zowel online als klassikaal.

Alles over Interact >


Resultaat?

 • Je bent in staat signalen van mogelijk misbruik vroeger te onderkennen
 • Je hebt zicht op hoe je op een meer gestructureerde manier een werknemer kunt ondersteunen die een alcohol- of drugsprobleem heeft

Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Cookies opgeslagen