Brandveiligheid - betreden van een besloten ruimte

Leer brand voorkomen en bestrijden in een besloten ruimte

Brandveiligheid - betreden van een besloten ruimte
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Op maat
 • Verbredend
 • Attest van deelname
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Werken in een besloten ruimte brengt risico’s met zich mee: verstikking, brand of zelfs explosies. Door gevaren te herkennen, voorkom je ongelukken. Deze opleiding leert je veilig werken en is geschikt als basis voor het VCA-examen.

Waarom?

Werken in een opslagtank, kruipruimte of industriële schoorsteen is niet zonder risico’s. Besloten ruimtes zijn vaak moeilijk toegankelijk en slecht verlicht of geventileerd. Wanneer er brand uitbreekt, ontstaan er levensgevaarlijke situaties.

Net daarom is het zo belangrijk om de risico’s te kennen en te weten hoe je ze vermijdt.

Deze opleiding is conform B-VCA1 en VOL-VCA2 en is geschikt als basis voor het examen.

1* B-VCA of basisveiligheid VCA is een diploma voor werknemers in (petro)chemie, elektrotechniek, bouw, transport en meer. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.

2* VOL-VCA staat voor VGM Checklist Aannemers - Veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Ben je leidinggevende in een risicovolle omgeving? Of voert je team risicovol werk uit? Dan is het VOL-VCA-certificaat voor jou verplicht. Zo bewijs je dat je de veiligheid van je team kan bewaken.


Wat leer je?

In deze opleiding leer je:

 • Veilig afgesloten ruimtes betreden
 • Juist het gevaar per type ruimte inschatten
 • Kennis van evacuatietechnieken met de nodige hulpmiddelen
 • De juiste meetapparatuur correct gebruiken
 • Preventiemaatregelen toepassen
 • Correct persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

Je volgt deze opleiding in groepen van maximaal 12 personen. Zo is er ruimte voor interactie en oefeningen, en ga je meteen aan de slag met nieuwe kennis.


Dit is een opleiding van ons Increase-aanbod

Increase

Verdiep je kennis of krijg een opfrissing over een bepaald onderwerp. Zo versterk je je praktijkvaardigheden. De trajecten kunnen zowel digitaal als klassikaal.

Kies voor Increase >


Resultaat?

Na deze opleiding:

 • Ken je de gevaren van een besloten ruimte
 • Weet je hoe je veilig handelt bij gevaar in een besloten ruimte

Na de opleiding ontvang je een deelnameattest. Er is geen examen of test, de docent stuurt je bij waar nodig.

Deze opleiding is conform VCA-basis en VCA-VOL, en is geschikt als basis voor het examen.

Leer de basis van brandpreventie en -bestrijding

Indien je nog geen basiskennis hebt, dan raden we je aan om eerst de opleiding ‘Brandpreventie en -bestrijding’ te volgen.


Voor wie?

De opleiding is geschikt wanneer je werkt in ruimtes

 • Die niet bestemd zijn voor continu gebruik, denk aan rioleringsstelsels, kruipruimten, sleuven met pijpleidingen en opslagtanks
 • Die moeilijk toegankelijk zijn
 • Die inadequaat verlicht zijn 
 • Waar er weinig of geen ventilatie is
 • Waar er meestal een vochtige lucht hangt
 • Met een gevaarlijke atmosfeer (gevaar op intoxicatie, brand, explosie of verstikking)

Wat zegt de wet?

Werk je soms in een gesloten ruimte? Dan vereist de wet een geldige werkvergunning. Belangrijk is dat de ruimte leeg is voor de werken starten. Zijn er gevaarlijke gassen opgeslagen, zoals CO of aardgas? Dan vraagt de wet om deze eerst te verwijderen.


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt. Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), dan krijg je een korting. Beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Mits een toeslag kan je organisatie de opleidingen ook ’s avonds of in het weekend aanvragen. Interesse? Geef dit aan in je offerteaanvraag.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Veelgestelde vragen

   Is het verplicht een brandbestrijdingsdienst op te richten?

   Ja, elke werkgever is verplicht om een eigen brandbestrijdingsdienst te hebben.

   Zo’n dienst bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar. Hoeveel werknemers je hebt, speelt geen rol. Er moet altijd één persoon van de dienst aanwezig zijn.

   Een risicoanalyse bepaalt uit hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst bestaat: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

   Wie moet een brandopleiding volgen in mijn organisatie?

   Binnen elke organisatie moeten een aantal medewerkers efficiënt kunnen optreden bij brandgevaar, de brandpreventiedienst.  De leden volgen een gerichte opleiding, met een theoretisch en een praktijk luik. Ze leren er meewerken aan een risicoanalyse, ingrijpen bij beginnende brand en een evacuatie correct en snel uit te voeren.

   Alle overige werknemers moeten op de hoogte gebracht worden van mogelijke brandrisico’s, het alarmsignaal, wat te doen bij brand en hoe te evacueren.

   Cookies opgeslagen