Preventieadviseur - basisniveau (niveau 3)

icon Online

 • Praktisch
 • 6 dagen (42 uur)
 • € 1.238,00 of 6.51 PE
 • Nederlands, Frans
 • Verdiepend
 • Certificaat geldig in België
 • Betaald educatief verlof, Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

In deze basisopleiding krijg je de nodige bagage rond onder meer arbeidsveiligheid, ergonomie, hygiëne en (psychosociale) gezondheid. Met het certificaat op zak sta je stevig in je schoenen om het welzijnsbeleid met kennis van zaken mee vorm te geven en te ondersteunen.

Wat mag je verwachten?

De modules focussen op de diverse welzijnsaspecten en de praktische uitvoering van je taken binnen je bedrijfsspecifieke context. Waar je wil volg je de sessies live via Microsoft Teams op ons leerplatform, via desktop, laptop, tablet of smartphone. Daar vind je ook oefeningen ter voorbereiding van de volgende sessie. We werken in kleine groepen (15 personen) voor maximale interactie.


Hoe ziet het programma eruit?

Preventiebeleid

 • Het belang van welzijn op het werk en een preventiebeleid.
 • De taken, de samenhang en de aansprakelijkheid van de betrokkenen bij welzijn op het werk.
 • De doelstellingen en structuur van een dynamisch risicobeheersysteem (DRBS).
 • De rol en opdrachten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • De structuur en onderdelen van de wetgeving en de wetgeving kunnen opzoeken.
 • Verplichte documenten gebruiken en een klassement opbouwen.
 • Een jaaractieplan opstellen volgens het SMART-principe.

Risicoanalyse

 • Verschillende methodieken voor een risicoanalyse.
 • Een algemene risicoanalyse opstarten en uitvoeren.
 • Het belang van teamwork begrijpen bij een risicoanalyse.
 • De hiërarchie van preventieve maatregelen.
 • Prioritaire risico’s identificeren en analyseren, en preventieve maatregelen voorstellen.

Brand

 • Het belang van brandpreventie, -bestrijding en evacuatie.
 • De werking van de voornaamste middelen voor detectie, alarm, bestrijding en evacuatie.
 • De basisprincipes van explosieveiligheid.
 • De vuurdriehoek.
 • De voornaamste brandrisico’s en maatregelen.
 • De verschillende documenten van een brandpreventiedossier.
 • Een procedure en instructie opmaken voor brand en evacuatie.
 • Een rondgang uitvoeren voor brand en evacuatie.
 • Een evacuatieoefening organiseren.

Gezondheid

 • Het belang van gezondheid en een preventief gezondheidsbeleid voor een organisatie.
 • Een aantal mogelijkheden binnen een preventief gezondheidsbeleid.
 • De taken van de preventieadviseur-arbeidsarts.
 • De inhoud en het beheer van documenten rond gezondheidstoezicht.
 • Het verband leggen tussen werkposten, risico’s en gezondheidstoezicht.
 • De procedure rond moederschapsbescherming implementeren.
 • De hulpverlening organiseren binnen het bedrijf.

Psychosociaal welzijn

 • Het belang van een beleid rond psychosociaal welzijn.
 • De voornaamste psychosociale risico’s en hun gevolgen.
 • De wettelijke verplichtingen invullen.

Arbeidsveiligheid

 • Het belang van een aankoopbeleid voor arbeidsmiddelen.
 • De nodige stappen bij het aankopen en in gebruik nemen van arbeidsmiddelen.
 • Indiensstellingsverslag van een (eenvoudig) arbeidsmiddel opmaken.
 • De voornaamste elektrische risico’s, mogelijke maatregelen en wettelijke verplichtingen.
 • De inhoud van de bevoegdheidsverklaringen BA4 en BA5.
 • Keuringen en controles kennen en organiseren.
 • Het belang, de verplichtingen, de vereiste stappen en het gebruik van standaarddocumenten van werken met derden.
 • Belang, verplichtingen en vereiste stappen van het onthaal van uitzendkrachten en de opmaak van een werkpostfiche.
 • De plaats in de hiërarchie van preventieve maatregelen, de toepassing van en het in dienst stellen van collectieve beschermingsmiddelen (CBM).
 • Het belang van een stapsgewijze aanpak voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de plaats in de hiërarchie van preventieve maatregelen, de voornaamste toepassingen en informatieverzameling.
 • Het belang van maatregelen bij werken op hoogte, de voornaamste controlepunten voor werken met ladders en (eenvoudige) stellingen en de vereisten voor het werken met hoogtewerkers.

Ergonomie

 • Het belang van de ergonomisch inrichting van werkposten.
 • De voornaamste ergonomische risico’s.
 • Risicofactoren voor rugletsels en Repetitive Strain Injury (RSI).
 • Risicoanalysemethodes voor de manuele hantering van lasten.
 • Informatie geven over heffen en tillen van lasten.
 • Informatie geven over beeldschermwerk.

Milieu

 • Het belang van de naleving van milieuverplichtingen voor een organisatie.
 • De voornaamste milieuaspecten (bodem, water, lucht, afval) kennen en beoordelen.
 • De voornaamste administratieve verplichtingen.
 • De vergunningsplichtige activiteiten.
 • Inschatten of de organisatie een vergunning nodig heeft.
 • Duurzaamheid implementeren.

Arbeidshygiëne

 • Het werkveld van arbeidshygiëne.
 • Het stappenplan voor de aanpak van de verschillende risico’s binnen arbeidshygiëne.
 • Informatie verzamelen rond specifieke richtlijnen en maatregelen.
 • De inhoud en structuur van een Safety Data Sheet (SDS).
 • De gevaaraanduidingen, risico’s en voornaamste beheersmaatregelen voor gevaarlijke en chemische producten.
 • Een inventaris van gevaarlijke producten samenstellen.
 • Het belang van een asbestinventaris en de voornaamste beheersmaatregelen voor asbest.
 • De risico’s van lawaai en de belangrijkste maatregelen.
De digitale tools die worden meegegeven zitten heel goed in elkaar en de lessen zijn gemakkelijk te volgen." Nancy Andries Moteo Europe

Wanneer wil je de opleiding volgen?

Februari '24

Datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen
14/02, 21/02, 13/03, 20/03, 27/03

09:00-16:00

Frans
Online
Lopend
27/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03

09:00-17:00

Nederlands
Online
Lopend
01/03, 08/03, 22/03, 29/03, 19/04

09:00-17:00

Nederlands
Online
Lopend

Maart '24

Datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen
26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 25/04

09:00-16:00

Frans
Online
Volzet

April '24

Datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen
29/04, 06/05, 13/05, 27/05, 03/06

09:00-17:00

Nederlands
Online
Volzet

Mei '24

Datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen
23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06

09:00-16:00

Nederlands
Online
Schrijf je in
Nog 16 plaats(en)
28/05, 04/06, 11/06, 18/06, 25/06

09:00-16:00

Frans
Online
Schrijf je in
Nog 8 plaats(en)

Juni '24

Deze maand starten er geen opleidingen.

Juli '24

Deze maand starten er geen opleidingen.

Augustus '24

Deze maand starten er geen opleidingen.

September '24

Datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen
16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10

09:00-16:00

Frans
Online
Schrijf je in
Nog 14 plaats(en)
02/10, 09/10, 23/10, 06/11, 13/11

09:00-17:00

Nederlands
Online
Schrijf je in
Nog 21 plaats(en)

Oktober '24

Datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen
08/10, 15/10, 22/10, 05/11, 12/11

09:00-16:00

Nederlands
Online
Schrijf je in
Nog 24 plaats(en)
10/10, 17/10, 07/11, 14/11, 21/11

09:00-16:00

Frans
Online
Schrijf je in
Nog 14 plaats(en)
07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12

09:00-17:00

Nederlands
Online
Schrijf je in
Nog 24 plaats(en)

November '24

Datum
Vervolgdata & tijd
Taal
Locatie
Vrije plaatsen
13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12

09:00-16:00

Frans
Online
Schrijf je in
Nog 14 plaats(en)
13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12

09:00-17:00

Nederlands
Online
Schrijf je in
Nog 15 plaats(en)
19/11, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12

09:00-16:00

Frans
Online
Schrijf je in
Nog 14 plaats(en)

December '24

Deze maand starten er geen opleidingen.

Cookies opgeslagen