Rookstopbegeleiding

Ondersteun je medewerkers om de stap naar een rookstop te zetten en vergroot hun motivatie.

Rookstopbegeleiding
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Op maat
 • Verdiepend
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Als werkgever bekommer je je om het welzijn van jouw werknemers en neem je in de mate van het mogelijke de nodige voorzorgsmaatregelen om ziekte en arbeidsongevallen te voorkomen. Een rookstopbegeleidingsaanbod kan dan ook een meerwaarde zijn want succesvol stoppen met roken heeft zowel op korte als op lange termijn een bijzonder positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van jouw personeel. Ook als werkgever win je er dus bij om zulk aanbod te kunnen organiseren.

Waarom?

Mits een kleine investering kan een rookstopbegeleidingsprogramma een belangrijke gezondheidswinst voor werknemers en bedrijf meebrengen. Algemene conditie en vitaliteit verbeteren, werknemers zijn gezonder en energieker waardoor productiviteit op het werk kan verbeteren.

Rookvrij worden is een leerproces. Het bedrijf is een ideale setting omwille van de grote bereikbaarheid van rokers alsook wegens de laagdrempeligheid om een rookstopbegeleiding in groep aan werknemers aan te bieden die zo de kans krijgen om samen het traject te doorlopen. Daarenboven verhogen de slaagkansen bij gemotiveerde deelnemers als zij dit in groep kunnen verwezenlijken. Als werkgever speel je daarbij een belangrijke rol door het organiseren van dergelijk rookstopaanbod in groepsverband in uw onderneming.


Wat leer je?

 • Een basisprogramma omvat acht sessies van telkens twee uur, gespreid over veertien weken.
 • Zes opvolgsessies kunnen in de loop van het eerste rookstopjaar aangeboden worden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans op volhouden dan ook verhoogt.
 • De groepssessies vinden plaats in uw bedrijf, in een lokaal van Mensura of online.
 • Per groep zijn er vijf tot twaalf deelnemers.
 • Twee maanden voor het opstarten van de rookstopgroep worden praktische afspraken gemaakt rond planning en plaats waar de bijeenkomsten zullen doorgaan.
 • Ten laatste een week voor de start van het begeleidingstraject dient het aantal deelnemers bekend te zijn.
 • Een erkend tabakoloog-psycholoog begeleidt de sessies.

Dit is een opleiding van ons Impact-aanbod

Impact

Verruim je blik en bereid je voor op een nieuwe rol. Met een mix van leervormen verwerf je diepgaande kennis die je meteen kan toepassen. De trajecten zijn vaak gepreid over meerdere dagen.

Kies voor Impact >


Resultaat?

Investeren in gezondheidspromotie loont. Het organiseren van een rookstopbegeleidingstraject in groep enthousiasmeert net meer werknemers om rookvrij te worden. Dit draagt bij tot een betere mentale en fysieke gezondheid: werknemers die stoppen met roken voelen zich gezonder, fitter, gelukkiger en kunnen langer gezond aan het werk blijven.


Voor wie?

België telt ongeveer 27% rokers. Twee op drie rokers heeft de intentie om te stoppen met roken. Ongeacht de grootte van het bedrijf zijn er wel een aantal medewerkers die roken en wensen rookvrij te worden. Rookstopaanbod in groep in uw bedrijf is in het kader van gezondheidspromotie een win-winsituatie voor u én uw werknemers. Mensura speelt een belangrijke rol om rokende werknemers te motiveren en te begeleiden tijdens hun rookstopproces en biedt u daarom een rookstopbegeleiding aan voor groepen van minimaal vijf tot maximaal twaalf deelnemers.


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt. Digitaal opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs. Een aan huis geleverde geprinte cursus kost 40 euro (excl. btw).

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), dan krijg je een korting. Beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Cookies opgeslagen