Veiligheid op het werk voor leidinggevenden

Tijdens deze basisopleiding staat preventie bovenaan de agenda, maar ook communicatie en veiligheidscultuur komen uitgebreid aan bod.

Veiligheid op het werk voor leidinggevenden
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Op maat
 • Praktijkgericht
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Wat zijn de taken en plichten van leidinggevenden op het vlak van welzijn op het werk in het algemeen, en arbeidsveiligheid in het bijzonder? En hoe worden ze praktisch ingevuld zodat ze een meerwaarde betekenen voor je organisatie? Tijdens deze basisopleiding staat preventie bovenaan de agenda, maar ook communicatie en veiligheidscultuur komen uitgebreid aan bod.

Waarom?

Cruciaal is dat je leidinggevenden zich bewust zijn van hun verplichtingen op het vlak van welzijn op het werk. Minstens even belangrijk is dat ze die ook kunnen vertalen naar concrete werkpunten en er helder en uniform over communiceren. Zo draagt elk lid van de hiërarchische lijn bij tot een actief en preventief welzijnsbeleid.


Wat leer je?

We bouwen de basiskennis over welzijn op het werk en een aantal praktische vaardigheden interactief op. Via individuele oefeningen en onderlinge afstemming vertalen cursisten die naar een concrete aanpak binnen de organisatie.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Welzijnscultuur en het Dynamisch Risicobeheersingssysteem;
 • Wetgeving ter zake en taken van de betrokkenen;
 • Risicoanalyse, ongevallenonderzoek en maatregelen nemen;
 • Communicatie over veiligheidsthema’s (overleg, feedback, toolboxmeetings en veiligheidsinstructiekaarten);
 • Individuele en groepsoefeningen om de aangeleerde kennis en vaardigheden te vertalen naar een concreet actieplan.

Al deze topics worden praktisch benaderd met uitvoerige aandacht aan de effectieve uitvoering van de opdrachten van de leidinggevende.

De Basisopleiding maakt deel uit van ons open opleidingsaanbod en duurt 1 lesdag. Voor groepen van minimum 6 personen kan de opleiding ook intern en op maat van jouw bedrijf worden georganiseerd.

Extra opties

Ondersteuning door de externe preventieadviseur is mogelijk op aanvraag. 


Dit is een opleiding van ons Interact-aanbod

Interact

Ga in gesprek met een expert, deel je ervaringen en leer van elkaar. Leren is een sociaal gebeuren. Je leert basiskennis toepassen in de praktijk, dat kan zowel online als klassikaal.

Alles over Interact >


Resultaat?

 • Leden van de hiërarchische lijn die de basisopleiding hebben gevolgd, zijn vertrouwd met de algemene principes van welzijn op het werk in het algemeen en arbeidsveiligheid in het bijzonder voor de organisatie en alle medewerkers.
 • Ze kennen hun taken en plichten over welzijn op het werk en weten die in de praktijk te brengen (bv. meewerken aan een risicoanalyse of ongevallenonderzoek en gepaste maatregelen voorstellen).
 • Ze zijn in staat om op de juiste manier te communiceren over veiligheidsthema’s en met alle betrokkenen samen te werken.

Voor wie?

Deze basisopleiding is bedoeld voor leden van de hiërarchische lijn.


Wat zegt de wet?

Ook leidinggevenden hebben wettelijk bepaalde verantwoordelijkheden en taken op vlak van preventie, veiligheid en gezondheid binnen een onderneming.

Meer info vind je in de welzijnswet en de codex over welzijn op het werk.


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), dan krijg je een korting. Beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Cookies opgeslagen