Opleiding alcohol en drugs

Voordelen

 • Medewerkers sensibiliseren over de gevolgen van alcohol en drugs op de werkvloer
 • Leidinggevenden bewust maken en in staat stellen snel op te treden bij signalen van mogelijk problematisch gebruik

Doelstelling

 • De opleiding “alcohol en drugs” voorziet in een basiskader waarin de cursisten zicht krijgen op de algemene problematiek van alcohol en drugs
 • Voor leidinggevenden wordt verder ook ingegaan op het correct omgaan met medewerkers die problematisch gedrag stellen als gevolg van alcohol en drugs

Wijze van uitvoering

 • Interactieve opleiding waarin volgende onderwerpen aan bod komen:
  • Begripsafbakening: Wanneer is er sprake van problematisch gebruik? Wat zijn de oorzaken, de symptomen en de gevolgen?
  • Er kan ook worden ingegaan op het beleid dat van toepassing is in de organisatie en worden ingeoefend hoe men als leidinggevenden het gesprek met de werknemer aangaat.
 • Duur van de opleiding: halve dag
 • Aard van de opleiding:
  • Bedrijfsintern voor groepen van minimum 5 personen (max. 18 personen)
  • Open opleiding voor groepen van 8 tot 18 personen.

Resultaat

 • U bent in staat signalen van mogelijk misbruik vroeger te onderkennen
 • U hebt zicht op hoe u op een meer gestructureerde manier een werknemer kunt ondersteunen die een alcohol- of drugsprobleem heeft

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.