10 tips om valongelukken te voorkomen

Uitglijden, struikelen, een misstap of evenwichtsverlies… Een valongeluk is snel gebeurd. De mogelijke gevolgen zijn niet alleen verstuikingen, kneuzingen of breuken, maar soms ook korte of langere afwezigheid. Met deze voorzorgsmaatregelen verkleint u de kans op valongelukken van uw medewerkers of uzelf tot een minimum.

Verschillende factoren kunnen aan de basis liggen van een val. Denk maar aan afgeleid zijn, jezelf (te) snel verplaatsen, een natte of beschadigde vloer, gemorste producten, niet aangepaste schoenen, losse kabels, papier, dozen of afval op de grond of onvoldoende verlichting.

Risicoanalyse is ook hier een prioriteit. Situaties met valrisico op begane grond dient u vooraf te (laten) inventariseren en beoordelen. Inventarisatie omvat ook ongevalsregistratie en meldingen van onveilige situaties. In een volgende stap kunnen adequate maatregelen worden genomen om arbeidsongevallen door vallen te voorkomen.

Vermijd valpartijen met deze 10 tips:

  1. Ruim eerst op als de werkplek niet op orde staat. Laat geen materialen rondslingeren en verwijder alle materialen die niet meer nodig of nuttig zijn.
  2. Zorg voor een gereinigde, propere werkvloer.
  3. Zorg voor een voldoende afvoer van water op plaatsen waar kans is op overtollig vocht.
  4. Zorg voor een gereinigde, propere werkvloer. Ruim gemorste producten onmiddellijk op.
  5. Gebruik een automatische slanghaspel of hang kabels op aan een daartoe voorziene haak.
  6. Zorg voor voldoende opbergruimte voor gereedschappen, onderhoudsmateriaal, wisselstukken en onderdelen.
  7. Zorg dat beschadigingen in de vloer hersteld worden.
  8. Voorzie voldoende en juiste verlichting.
  9. Werken medewerkers op hoogte? Voorzie een gepaste opleiding.
  10. Controleer of de werk- en veiligheidsschoenen voldoende antislipkwaliteiten hebben.


Lees ook:

Liet u al een risicoanalyse veiligheid uitvoeren?

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten kunt u de experts van Mensura inschakelen. Na een grondige risicoanalyse veiligheid (arbeidsmiddelen, taakanalyse, werkplaatsen, …) ontvangt u een overzichtelijk document waarin alle knelpunten beschreven staan, met aanduiding van prioriteit en voorstellen tot oplossing. De resultaten van de risicoanalyse kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in uw globaal preventieplan. Neem contact met ons op via +32 2 549 71 00 of mail ons.