Maak van uw alcohol- en drugsbeleid een succes

Alcohol of drugs en de werkvloer gaan niet samen. Maar wat zijn uw rechten en plichten als werkgever? En hoe zorgt u ervoor dat het alcohol- en drugsbeleid van uw organisatie zijn doel niet mist?

Waarom een alcohol- en drugsbeleid?

Enkele cijfers maken al gauw duidelijk waarom een beleid zo belangrijk is.

  • Elk jaar kost problematisch alcohol- en druggebruik 2,2 miljard euro.
  • Bij 40% van de arbeidsongevallen speelt alcohol een rol.
  • Alcohol zorgt ervoor dat een medewerker 25% minder productief werkt.

Uw verplichtingen als werkgever

Volgens de welzijnswet moet u als werkgever risico’s preventief voorkomen en aan de basis aanpakken, ook als het over alcohol en drugs gaat. Cao nr. 100 uit 2009 vereist dat elke organisatie een preventief alcohol- en drugsbeleid opstelt. Daarin staan opleiding, voorkomen, bespreken en aanpakken voorop.

Zo hebt u als werkgever een duidelijk kader om snel de gepaste beslissingen te nemen bij alcohol- of drugsmisbruik. Medewerkers die kampen met problematisch gebruik hebben tegelijk meer garantie op een herkansing. Bovendien vinden ze makkelijker de weg naar hulp.

Hoe doet u het beleid slagen?

Om uw beleidsplan waar te maken, kunt u zich focussen op deze vier pistes.

  1. Maak uw medewerkers op regelmatige basis bewust van de gevolgen van alcohol en drugs via leidinggevenden, interne communicatie of een specifieke opleiding. Voorkomen blijft beter dan genezen.
  2. Werk, naast het algemene beleid, ook duidelijke regels uit. Wanneer kan alcohol wel, en wanneer absoluut niet? Zo maakt u het meteen een pak concreter.
  3. Een uitgewerkte leidraad maakt het voor leidinggevenden in uw organisatie makkelijker om in te grijpen bij vermoedens van problematisch gebruik.
  4. Leid ook hen op en leg uit hoe de procedure in elkaar zit. Zo raken ze er mee vertrouwd en zit iedereen op dezelfde golflengte.

Voor een gestroomlijnde aanpak van uw alcohol- en drugsbeleid kunt u bij  Mensura terecht. We kunnen bovendien uw medewerkers begeleiden of opleidingen geven rond alcohol en drugs voor werknemers en leidinggevenden.