Nudging: geef medewerkers een duwtje in de juiste richting

Veel gezondheidscampagnes focussen op verboden en verplichtingen: eet voldoende fruit, neem niet de lift, maar de trap … Ook voor meer veiligheid op het werk zijn er allerlei richtlijnen. Met nudging, een techniek uit de gedragseconomie, gaat u verder.

Geen keuzebeperking

Gedragseconoom Richard H. Thaler won er op 9 oktober de Nobelprijs economie mee: nudging. Daarbij wordt iemand subtiel aangezet tot gedragsverandering, zonder daarbij keuzes in te perken of verplichtingen op te leggen. Een gekend voorbeeld zijn de voetafdrukken op de vloer die mensen voorbij de lift naar de trap leiden. De techniek speelt in op het feit dat we veel keuzes automatisch maken, gebaseerd op signalen uit de omgeving. Door die signalen – ook wel de keuzecontext genoemd – aan te passen, beïnvloedt u eenvoudig gedrag.

Mix van interventies

Het effect van nudging op de reële gezondheid en veiligheid op de werkvloer wordt volop onderzocht, maar de positieve impact van de techniek op gedrag werd wel al meermaals aangetoond. Let wel: nudging wordt vooral versterkt door andere interventies. Een slimme mix tussen kennis aanreiken en die info via campagnes in de verf zetten, en nudging, zal het beste resultaat opleveren.

Een voorbeeld:

Kennis aanreiken

Informeer uw medewerkers over de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek.

Campagnes

Hang een poster op in de bedrijfskantine.

Nudging

Presenteer fruit op ooghoogte om hen dat laatste duwtje in de rug te geven.

Aan de slag met nudging

Er zijn verschillende manieren waarop u nudging kunt toepassen in uw organisatie. Mensura helpt u hierbij, door kennis en tools aan te reiken en via workshops nudging in te bouwen op de werkplek.

 1. Stel een keuze aantrekkelijk voor.
  Presenteer in de bedrijfskantine de gezonde keuze op een opvallende, mooie manier: een gesneden appel in een leuk schaaltje wordt sneller gekozen dan een gedeukt, ongeschild exemplaar. Ook op het vlak van beweging maakt nudging het verschil: door overdekte, bewaakte fietsenstallingen vlak bij de ingang van uw bedrijf te voorzien, en de parking minder bereikbaar te maken, zet u medewerkers aan om met de fiets te komen.
   
 2. Herinner medewerkers op een subtiele manier aan werkpunten.
  Stimuleer hen op een post-it om voldoende rond te wandelen of hun e-mails slechts een paar keer per dag te bekijken. Zo roep je digibesitas een halt toe. Mensura zet in zijn workshops nudging in om de veerkracht van uw medewerkers te verhogen: deelnemers leren er om telkens wanneer ze een stopbord zien op weg naar of van het werk, even hun gedachten te ordenen en rustig te ademhalen.
   
 3. Pas de standaardkeuze aan.
  Standaardkeuzes aanpassen zit vaak in kleine dingen: zet bijvoorbeeld geen suiker bij de koffieautomaat, maar laat medewerkers die zelf toevoegen wanneer ze dat wensen. Maar vaak gaat het ook verder dan dat, door bijvoorbeeld vragenlijsten en formulieren op een positieve manier op te stellen. Daarin speelt Mensura een belangrijke rol. Zo kunnen kantoormedewerkers op risicoanalyses standaard invullen dat ze geen zwaar beroep hebben. Door hen die keuze aan te bieden, kunnen ze de rest van de vragen over heffen, tillen, en fysieke lasten overslaan. Zo vermijdt u onnodige maatregelen te nemen voor problemen die er eigenlijk niet zijn.
   
 4. Maak een keuze extra zichtbaar.
  Hebt u een drankenautomaat? Bied dan water of gezonde dranken op ooghoogte aan en zet te vermijden frisdrank onderaan. Via workshops speelt ook Mensura in op die zichtbaarheid: samen met deelnemers maken onze experts een doeboekje om de veerkracht te verhogen. Dat boekje leggen uw medewerkers dan zichtbaar op hun werkplek.
   
 5. Speel in op sociale conformiteit.
  Mensen passen zich aan hun sociale omgeving aan. Zeg daarom niet ‘20% van de Vlamingen rookt’, maar wel ‘80% rookt niet’. Pas in al uw communicatie negatieve bewoordingen aan richting een positief verhaal. Uw medewerkers identificeren zich dan met die groep die het goed doet. Voor u het goed en wel beseft, kopiëren ze dat gezonde gedrag.