Starten als werkgever? Maak werk van welzijn op het werk

Bij een eigen zaak komt heel wat kijken: van een uitgekiend businessplan opstellen tot uw eerste klanten sprokkelen. Neemt u een of meerdere medewerkers in dienst? Dan is het essentieel – en wettelijk verplicht – om hun welzijn op het werk te beschermen.

Inzetten op welzijn is voor startende werkgevers niet altijd evident. Wat moet u precies doen? Hoe gaat u concreet aan de slag? Deze vier to do’s en onze starterstool helpen u op weg.

1. Richt een interne preventiedienst op

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Die telt minstens één preventieadviseur. Stelt u minder dan twintig werknemers tewerk, dan kunt u zelf die functie opnemen.

Uw interne dienst heeft twee essentiële taken: de welzijnswet correct toepassen en preventiemaatregelen uitvoeren. De dienst kan ook instaan voor het medische toezicht.

Hebt u niet de vereiste expertise in huis? Dan kunt u daarvoor een beroep doen op Mensura.

2. Laat een bedrijfsbezoek uitvoeren

Tijdens een bedrijfsbezoek gaat een preventieadviseur van Mensura na of uw onderneming voldoet aan de welzijnswet. Afhankelijk van hoe u scoort, geeft hij eventuele verbeterpunten mee. Indien nodig, helpt hij u om een veiligheidsbeleid uit te werken of ontbrekende documenten in orde te brengen.

Aan de hand van het bedrijfsbezoek kan de interne preventieadviseur een risicoanalyse opstellen. Die identificeert de risico’s, bepaalt de ernst ervan en formuleert maatregelen die de gevaren beperken.

3. Stel een globaal preventieplan en jaaractieplan op

Op basis van de risicoanalyse zet u een globaal preventieplan (GPP) op papier. Dat bevat al uw preventieactiviteiten voor de komende vijf jaar. Daaruit vloeit een jaaractieplan (JAP): het plan met de concrete uitwerking van uw preventiemaatregelen voor het komende werkjaar. Uw interne of externe preventieadviseur ondersteunt u hierbij.

4. Voer het welzijnsbeleid uit en hou het up-to-date

Breng uw plan ten uitvoer en werk het periodiek bij. Welzijn op de werkvloer is nooit af: moderne technologieën, nieuwe werkmiddelen en andere uitdagingen vragen een aangepast beleid. Enkel zo maakt u werk van welzijn op de werkvloer én plukt u er de vruchten van. Gezonde en gelukkige medewerkers zijn immers dé basis voor een bloeiende organisatie.