19-12-19

Q&A – Wie wast de werkkledij: medewerkers of de werkgever?

Zijn medewerkers verplicht om werkkledij te dragen, dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor het onderhoud en de reiniging ervan. Uw organisatie wast de kledij zelf of schakelt hiervoor een gespecialiseerde firma in.​

Bij verplichting: de werkgever

Bepaalde groepen medewerkers zijn wettelijk verplicht om werkkledij te dragen, zodat ze niet vuil worden tijdens hun job. Verpleegkundigen en keukenpersoneel, bijvoorbeeld. De risicoanalyse wijst uit of een werkplunje al dan niet vereist is.

Is dat het geval, dan bent u verantwoordelijk voor de aankoop, de herstelling, het onderhoud en de tijdige vervanging van die kledij. Daaronder valt ook het wassen van de outfit. Dat doet u ofwel in uw eigen organisatie of u besteedt die taak uit aan een professionele wasserij.


Ook als de risicoanalyse geen werkkledij voorschrijft, kunt u als werkgever een beroepsuniform opleggen. Denk aan de werknemers van de receptie. Daarbij gelden andere cao’s en regelgeving.


En wat tegen betaling?

Medewerkers zelf hun werkkledij laten wassen – al dan niet in ruil voor een vergoeding – is verboden. Toch komt dit in de praktijk regelmatig voor. Maar enkel als de cao in uw sector dit expliciet toelaat, mogen werknemers hun beroepsplunje wassen. Dat is onder andere het geval in de bouw.

In elk geval mag het onderhoud van de werkkleding geen risico inhouden voor de gezondheid van medewerkers en die van anderen. Bovendien moet u duidelijke was- en onderhoudsvoorschriften voorzien.

3 vuistregels voor het wassen van werkkledij

  1. Bezorg de informatieve nota van de leverancier aan medewerkers van de wasdienst. Daarop staat helder uitgelegd hoe de werkkledij het best wordt onderhouden, zonder het materiaal aan te tasten. Kreeg u geen schriftelijke uitleg bij de levering, vraag er dan specifiek naar.
  2. Ongeacht wie de werkkledij wast (u, medewerkers of een gespecialiseerde firma), zijn enkel wasproducten die slijtage van de kleding beperken, aangewezen. Ze bevatten zo weinig mogelijk chemische stoffen (parfum, kleurstoffen …). Die kunnen namelijk allergische reacties veroorzaken, zoals een jeukende uitslag en niesbuien. Behandelt u de kledij met een ontsmettingsmiddel, dan moet dit product toegelaten zijn volgens het KB van 8 mei 2014.
  3. In bepaalde sectoren gelden specifieke maatregelen. Denk aan zorginstellingen. Daar mag nat of wak textiel ’s nachts nooit in een wasmachine blijven en is er bijzondere aandacht nodig voor werkkledij waar bloed op terechtgekomen is. Vraag bij uw preventieadviseur naar de regels voor uw organisatie.

Geef hygiënerisico’s geen kans

Een vraag over het wassen van werkkledij? Neem contact met ons op via +32 2 549 71 00 of mail ons. Wij helpen u graag verder.


Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons