Veilig werken met elektriciteit: van opleiding tot bevoegdheidsverklaring

Zelfs wanneer je maar zelden een kleine elektrische klus uitvoert, ben je maar best goed op de hoogte van de gevaren. Want werken met elektrische installaties is altijd risicovol. Heb je een bevoegdheidsverklaring nodig en wat is het verschil tussen BA4 en BA5? Je leest het hier.

Met een bevoegdheidsverklaring toon je als werkgever aan dat je medewerkers veilig en met voldoende kennis met elektriciteit werken. Voor kleine herstellingen met een laag risico volstaat een BA4-opleiding. Voor grote werken onder spanning, is een BA5-opleiding verplicht.

In vakjargon noemen we een bevoegdheidsverklaring op basis van een BA4-opleiding ‘gewaarschuwd’ en op basis van een BA5-opleiding ‘vakbekwaam’. Meer informatie over het verschil tussen BA4 en BA5 lees je hier.

Maar het opleidingsattest is slechts een deel van de bevoegdheidsverklaring. Een risicoanalyse is net zo belangrijk. Samen met je preventieadviseur breng je de specifieke gevaren in kaart. Wanneer je zicht hebt op de specifieke risico’s en je medewerkers voldoende opgeleid zijn, schrijf je de bevoegdheidsverklaring uit.

Alle stappen naar een bevoegdheidsverklaring:

1. Voer een risicoanalyse uit.
2. Selecteer samen met de preventieadviseur geschikte medewerkers om de opleiding te volgen.
3. Voorzie gepaste opleidingen: de BA4-e-learning voor sporadische klussen, de BA4-opleiding voor kleine werken en de BA5-opleiding voor zelfstandig werken aan een installatie.
4. Schrijf een bevoegdheidsverklaring op naam uit en aangepast aan de taakomschrijving van je medewerkers.

Op de website van de federale overheid vind je alles terug over je wettelijke verplichtingen als werkgever.

Een opleiding op maat van jouw takenpakket

Met voldoende opleiding vermijd je ongelukken, want spanningsgevaar ligt altijd op de loer.  En de gevolgen zijn drastisch: elektrische schokken, brand door oververhitting of zelfs de dood.

Bij Mensura bieden we twee types BA4-opleidingen aan. Een e-learning (Veilig uitvoeren van kleine elektrische werkzaamheden), voor als je slechts sporadisch met elektriciteit werkt. Denk aan een lamp vervangen, een snoer herstellen, de zekeringen inschakelen of de afdekplaatjes van een stopcontact vervangen. Dit type opleiding is aangeraden voor technische leerkrachten, schilders of winkelbediendes.

Er is ook een uitgebreidere BA4-opleiding (Veilig werken aan elektrische installaties - gewaarschuwde personen BA4); voor als je onder toezicht werkt aan elektrische installaties of in de buurt van zo’n installatie. Je leert er onder andere om een stopcontact onder spanning te meten, lichtarmaturen plaatsen, verlengkabels herstellen en de spanning aan- en uitschakelen van een elektrische installatie. We raden deze opleiding aan voor onderhoudspersoneel en technici.

De BA5-opleiding (Veilig werken aan elektrische installaties - vakbekwame personen BA5) is er voor elektro- en onderhoudstechnici. Je leert veilig zelfstandig werken met grote elektrische installaties en je collega’s begeleiden.

Doen je medewerkers soms een elektrische klus?