Hans Cornelissen

Hans Cornelissen

Expertise: brandveiligheid

Nederlands

Wie ben ik?

Een brandweerofficier sprak de wijze woorden:
“De eerste minuut blus je een brand met een glas water,
de tweede minuut met een emmer water,
de derde minuut met een ton water.
Daarna doe je wat je kan.”

Met andere woorden: brand- en explosieveiligheid moet je altijd ter harte nemen. En als preventieadviseur bij Mensura doe ik dat. Bedrijven zetten me in voor:

 • Technisch advies verlenen over brand- en explosieveiligheid
 • Uitwerken van bedrijfsnoodplannen en organiseren van ontruimingsoefeningen 
 • Uitwerken van explosieveiligheidsdocumenten en organiseren van ATEX-opleidingen 
 • Uitvoeren van veiligheidsaudits voor het opstellen van de risicoanalyse
 • Uitwerken van aankoopbeleid en opstellen van indienststellingsverslagen over machineveiligheid 
 • Onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen  
 • Vormen en opleiden van personeel
 • Overnemen van preventiedienst gedurende de afwezigheid van de interne preventieadviseur

In mijn vrije tijd sport ik graag. En ik hou ook van reizen met mijn gezin.

Beter safe dan sorry."

Expertise

In het vakgebied brand- en explosieveiligheid schuif ik drie kernpunten naar voren:

 • Anticipeer. Onderken kritische situaties tijdig en speel er adequaat op in. Door tijdig maatregelen te nemen voorkom je dat zaken uit de hand lopen.
 • Coach. Stimuleer het bereiken van functie- of organisatiedoelen. Ontwikkel kennis, competenties, talenten. En geef opbouwende feedback.
 • Bewaak de integriteit. Handhaaf algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met je functie te maken hebben. 

Ervaring

Als ingenieur en veiligheidskundige niveau 1 heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het uitbouwen van een veiligheidsbeleid in diverse industriële sectoren. 

Mijn eerste werkervaring deed ik op bij de veiligheids- en milieudienst in de petrochemie: documentatie in de verschillende crisiscentra up-to-date brengen, een noodoproepsysteem opstellen, en nieuwe wetgeving en externe casuïstiek implementeren en opvolgen.
Daarna werkte ik als lokale veiligheids-, milieu- en trainingscoördinator in het productieteam van een elastomerenfabriek in Antwerpen. 

Bij Mensura ben ik sinds 2002 preventieadviseur in de afdeling risicobeheersing. Ik voer er opdrachten uit in verschillende sectoren, onder meer farmaceutica, chemie, metaalverwerking, logistiek, energie, bouw en afvalbeheer.


Diploma’s

Ik ben industrieel ingenieur chemie en volgde aanvullende opleidingen, onder meer:

 • Veiligheidskunde preventieadviseur niveau 1
 • Hogere brandpreventie    
 • Statische elektriciteit         
 • Explosieveiligheid
 • Toxtrainer      
 • Bijscholing voor milieucoördinatoren over milieuwetgeving 
 • Bodemsaneringsdecreet

Opleidingen

Ideeën en feiten helder gepresenteerd? Daarvoor moet je bij mij zijn. Ik creëer draagvlak en motiveer mensen in mijn opleidingen tot preventieadviseur basisniveau in brand- en explosieveiligheid.

Cookies opgeslagen