Hulpverlener (EHBO) - basisniveau met Europees certificaat

Leer alles over basis-EHBO en behaal je Europees certificaat.

Hulpverlener (EHBO) - basisniveau met Europees certificaat
 • Praktisch
 • 2 dagen
 • € 465,00 of 2.44 PE
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Klassikaal, Op maat
 • Verdiepend
 • Certificaat geldig in Europa
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

De basisopleiding EHBO leidt je op tot EHBO-hulpverlener. Je krijgt theorie en praktijkoefeningen. Zo weet je wat te doen bij een ongeluk en kan je de eerste zorgen correct toedienen. Na afloop krijg je een Europees certificaat.

Waarom?

Arbeidsongevallen en beroepsziekten op de werkvloer wil je natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Gebeurt er toch iets, dan is het belangrijk dat een opgeleide hulpverlener met het juiste EHBO-materiaal de eerste zorgen kan toedienen.

Elke werkgever van 20 medewerkers of meer is verplicht om opgeleide EHBO-hulpverleners in huis te hebben. Mensura is erkend om deze opleiding te organiseren en levert je een certificaat dat geldig is in België.

Certificaat geldig in Europa

Deze opleiding levert je ook een Europees certificaat ‘Levensreddend handelen’ op. Onze experten zijn immers erkend door de European Resuscitation Council (ERC).


Wat leer je?

Je verwerft kennis over de theorie én praktijk van EHBO. De taken van een hulpverlener komen aan bod en je leert hoe een noodsituatie correct te evalueren. Je leert onder meer eerste hulp toepassen, vitale functies en ziektebeelden herkennen, reanimeren, courante wonden behandelen en verbandtechnieken toepassen. Je krijgt les in kleine groepen van maximum 8, om zo optimaal bij te leren.

Hoe ziet het programma eruit?

Inleiding

De rol van de hulpverlener

Wetgeving en praktische gevolgen

Registreren van incidenten en acties

Demonstratie van het materiaal voor eerste hulp

Algemene benadering van noodsituaties

Veiligheid en hygiëne

Controle van de vitale functies

 • Bewustzijn
 • Ademhaling
 • Bloedsomloop

Alarmering: verwittigen van hulpdiensten

Benadering van slachtoffer(s) en verdere eerste hulp

Praktijkoefening: stappenplan

Verplaatsen van een slachtoffer in nood

Technieken

Praktijkoefening: Rautek-greep

De vitale functies en ziektebeelden

 • Flauwte
 • Hersenschudding
 • Beroerte
 • Epilepsie
 • Diabetes
 • CO-vergiftiging

Ademhaling

 • Kortademigheid
 • Hyperventilatie
 • Astma
 • Verstikking

Bloedsomloop

 • Angor
 • Hartinfarct

Praktijkoefeningen

 • Stabiele zijligging
 • Gebruik van een isothermdeken

Demonstraties

 • Hyperventilatie
 • Verstikking – slagen op de rug – buikstoot
 • Hartinfarct

Basale reanimatie en AED

Basale reanimatie “30-2”

Gebruik van een AED

Praktijkoefeningen

 • Reanimatie “30-2”
 • Gebruik van een Automatisch Externe Defibrillator (AED)

Soorten bloedingen en shock

Uitwendige bloedingen

Inwendige en veruitwendigde bloedingen

Shock

Praktijkoefening: drukverband

Demonstratie: neusbloeding

Letsels van het bewegingsstelsel

Stijve spieren

Spierkramp

Spierverrekking

Kneuzing

Verstuiking

Ontwrichting

Breuken

Letsels van de wervelkolom

Praktijkoefeningen

 • Polsverband
 • Driehoeksverband als draagdoek

Huidwonden

Schaafwonden

Snijwonden

Steekwonden

Splinters

Blaren

Blauwe nagel

Bijtwonden

Insectenbeten

Tekenbeten

Praktijkoefeningen

 • Ontsmetten van een wonde
 • Kousverband aan vinger

Brandwonden, elektrocutie en elektrisatie

Verbranding van de huid

Verbranding door chemicaliën

Verbranding van de luchtwegen

Vrieswonden

Elektrocutie en elektrisatie

Praktijkoefening: driehoeksverband als voorlopige afdekking

Letsels en incidenten

Hoofdletsels

Oogletsels

Onderkoeling

Verhitting

Verdrinking

Vergiftigingen

Demonstratie: spoelen van ogen

Verbanden

Praktijkoefening: verbanden

Certificaat van hulpverlener

Na afloop van deze opleiding ontvang je het officiële certificaat van hulpverlener, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) én het Europees bijscholingscertificaat ‘levensreddend handelen’, erkend door de European Resuscitation Council (ERC).


Dit is een opleiding van ons Impact-aanbod

Impact

Wie zich wil verdiepen in een specifiek thema, vindt zijn gading in een Impact-opleiding. Met een mix van ervaringsgericht, sociaal en digitaal leren zorgen we voor impact die blijft duren.

Alles over Impact >


Resultaat?

In deze basisopleiding EHBO leer je theorie en praktijk van eerstehulpverlening. Als gecertificeerd hulpverlener weet je wat je moet doen om slachtoffers van ongevallen op het werk de eerste hulp toe te dienen. Concreet kan je als hulpverlener:

 • Eerste hulp verlenen.
 • Een slachtoffer ondersteunen, beschermen en verplaatsen.
 • Jezelf als hulpverlener in veiligheid brengen.
 • Reanimeren en de Automatische Elektrische Defribillator (AED) gebruiken.
 • De Basic Life Support (BLS) toepassen met o.a. controle van het slachtoffer, borstcompressie, beademen, stabiele zijligging.
 • Hulp verlenen bij bewusteloosheid.
 • Brandwonden en huidwonden herkennen en behandelen.
 • (Neus)bloedingen verzorgen.
 • Ingrijpen bij verslikking en hyperventilatie.
 • Ingrijpen bij vergiftiging.
 • Nek-, wervel, hersen- en oogletsel en letsels aan botten, spieren en gewrichten herkennen en behandelen.
 • Hulp verlenen bij een beroerte en hartinfarct.
 • Verschillende verbandtechnieken kennen en toepassen.

We werken met een permanente evaluatie tijdens de opleiding. Na de opleiding krijg je het officiële certificaat van hulpverlener, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) én het Europese certificaat ‘levensreddend handelen’, erkend door de European Resuscitation Council (ERC).

Bijscholing verplicht

De welzijnswet verplicht een jaarlijkse bijscholing voor de gecertificeerde hulpverleners. Met onze opleiding ‘Bijscholing hulpverlener (EHBO) - Europees certificaat’ fris je je kennis en vaardigheden op en blijf je bij met nieuwe technieken. Bovendien blijft je Europees certificaat van hulpverlener geldig dankzij deze bijscholing.


Voor wie?

Deze opleiding is voor iedereen die de basis van EHBO op het werk willen leren en een Europees certificaat willen behalen. Aangeraden voor internationale organisaties.


Wat zegt de wet?

Wettelijk gezien moet je als werkgever van 20 medewerkers of meer over opgeleide EHBO-hulpverleners beschikken om bij een arbeidsongeval of gezondheidsproblemen in het bedrijf de eerste zorgen te verstrekken.

Het aantal hulpverleners hangt af van bedrijfsgrootte enerzijds en de risico’s die de medewerkers lopen anderzijds. Op basis van deze criteria worden bedrijven opgedeeld in 4 categorieën: A, B, C en D. Meer info? Neem een kijkje op de site van de FOD WASO.

De hulpverleners moeten een certificaat van een erkend opleidingscentrum hebben. Mensura staat op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) als opleidingsinstelling om de basisopleiding EHBO te mogen geven.

Voor internationale ondernemingen is ook het Europees certificaat ‘levensreddend handelen’ interessant. Ook dat certificaat krijg je na deze opleiding, dankzij onze experten erkend door de European Resuscitation Council.


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt.

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Een digitale cursus met e-learning op het ERC-platform is inbegrepen in de prijs.

Opties:

 • Opleidingen ’s avonds of in het weekend behoren tot de mogelijkheden mits een toeslag.

Interesse in opties kan je aangeven in de offerteaanvraag.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

  • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
   • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
   • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
  • Opleidingscheques
  • Sectorfonds
   • Alimento
   • Constructiv
   • Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques

  Veelgestelde vragen

  Wat is het verschil tussen een initiatie, een bijscholing en een basisopleiding?

  Een initiatie is een sensibiliserende opleiding voor alle medewerkers van je bedrijf. Zo kan iedereen gepast reageren bij een ongeval. Je krijgt er geen officieel attest van.
  Na een basisopleiding krijg je een certificaat en ben je eerstehulpverlener in jouw bedrijf. Met de verplichte jaarlijkse bijscholing behoud je dat attest.

  Hoeveel eerstehulpverleners zijn nodig in mijn organisatie?

  Dit is afhankelijk van de risicoanalyse. Hier vind je een aanbeveling per sector. Heb je twijfels? Neem dan contact op met je externe Mensura-preventieadviseur.

  Cookies opgeslagen