Respect op het werk

Geef je medewerkers de kans om hun eigen welzijn op het werk en hun relatie met anderen te verbeteren

Respect op het werk
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Op maat
 • Praktijkgericht
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Reik je medewerkers tools aan om hun persoonlijke relaties goed te beheren. Daarnaast leer je ook om het welzijn op het werk te verbeteren en daardoor de risico's op vertrek als gevolg van onbehagen op het werk te beperken.

Waarom?

De deelnemers informeren over:

 • De verschillende vormen van ongewenst gedrag op het werk en de gevolgen ervan.
 • De mogelijke manieren om grenzen te stellen in de relatie.
 • Hoe wederzijds respect op de werkplek bevorderd kan worden.

Wat leer je?

 • Definitie van de concepten psychosociale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk.
 • Vastlegging van de grenzen voor een respectvolle relatie door diverse tools aan te reiken en oefeningen te doen.
 • De mogelijke oorzaken die aan de basis kunnen liggen van ongewenst gedrag, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk vlak.
 • De gevolgen van de niet-naleving, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk vlak.
 • De interne klachtenprocedure in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Dit is een opleiding van ons Interact-aanbod

Interact

Ga in gesprek met een expert, deel je ervaringen en leer van elkaar. Leren is een sociaal gebeuren. Je leert basiskennis toepassen in de praktijk, dat kan zowel online als klassikaal.

Alles over Interact >


Resultaat?

 • De deelnemers herkennen de mogelijke valkuilen in de interpretatie van vastgestelde situaties.
 • De deelnemers hebben oog voor hun ervaringen en hun eigen gevoelens, kunnen hun eigen grenzen duidelijk maken aan de andere en herkennen ook die van hun gesprekspartner.
 • De deelnemers beschikken over tools om respectvolle relaties op te bouwen op het werk.

Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Cookies opgeslagen