Een brandveilige werkomgeving start met deze 3 vragen

Wist je dat een verkeerd gebruik van toestellen, apparaten en producten op nummer één staat als brandoorzaak in bedrijven? Kortsluiting en brandstichting vervolledigen de top drie. Een bedrijfsbrand: je mag er gewoon niet aan denken. Of juist wél, want met een brandveilige werkomgeving sluit je heel wat risico’s uit.

Vraag 1: waar zitten de brandrisico’s op mijn werkvloer?

Een accountancykantoor is geen houtverwerkingsbedrijf, al is er op elke werkvloer brandgevaar. Die risico’s binnen de perken houden, begint met een risicoanalyse van je organisatie en werkposten. Hoe groot is je bedrijfsgebouw? Welke activiteiten vinden er plaats? Hoeveel medewerkers zijn er dagelijks aanwezig? Hoe waarschijnlijk is het dat er brand ontstaat? De risicoanalyse brengt de omstandigheden in kaart die brand kunnen veroorzaken en de mogelijke gevolgen.

Werk je in je bedrijf aan of in de nabijheid van elektrische installaties? Dan is een gedetailleerde risicoanalyse daarvan onontbeerlijk om de veiligheidsrisico’s op te sporen. In deze opleiding zetten we je op weg om zo’n analyse gestructureerd aan te pakken.

Een risicoanalyse opstellen is typisch de taak van de preventieadviseur. Elke organisatie die personeel tewerkstelt, is verplicht om een of meerdere preventieadviseurs aan te stellen. Hun opleidingsniveau – 1, 2 of 3 – hangt af van de grootte van je onderneming en de specifieke risico’s waaraan je medewerkers worden blootgesteld.

Vraag 2: welke veiligheidsmaatregelen moeten we treffen?

Allereerst zijn er een aantal essentiële algemene maatregelen. Zo moet je voldoende nooduitgangen hebben, veiligheidsverlichting en blusmiddelen. Ook duidelijke sigalisatie met pictogrammen is een absolute must. Verder helpen een algemeen rookverbod en procedures voor werken met open vlam om risicovolle situaties te vermijden, net zoals de algemene netheid van de werkposten.

Werk je met gevaarlijke producten of machines, of in besloten ruimtes, dan zijn specifieke maatregelen noodzakelijk rond brand- en explosiegevaar. Wie bijvoorbeeld aan of in de buurt van een elektrische installatie werkt, moet zich ervan bewust zijn dat er een vlam kan ontstaan bij het schakelen of in het geval van kortsluiting. Daarom is een bevoegdheidsverklaring van ‘gewaarschuwd’ (BA4) of ‘vakbekwaam persoon’ (BA5) verplicht. Al is brandveilig gedrag natuurlijk voor elke werknemer cruciaal, dus blijven investeren in sensibilisering is de boodschap.

In veel bedrijven wordt er afwisselend thuis en op kantoor gewerkt. Maar ook in huis dreigt er brandgevaar. In deze opleiding steek je heel wat preventietips op voor een veilige thuiswerkplek.

Vraag 3: wat te doen als het toch misgaat?

Zorg er eerst en vooral voor dat elke medewerker op de hoogte is van de nood- en evacuatieprocedure en organiseer geregeld een oefening. Verder hoort elke onderneming een brandbestrijdingsdienst te hebben. Idealiter telt die verschillende medewerkers, verspreid over je organisatie. Zo is er altijd iemand aanwezig die bij brand de coördinatie kan opnemen.

Je brandbestrijdingsdienst optimaal voorbereiden doe je via een gerichte opleiding. In kleinere organisaties kan de combinatietraining van EHBO met brandbestrijding interessant zijn, omdat beide verantwoordelijkheden daar toch vaak in één hand zitten.

Tot slot: leg een brandpreventiedossier aan

De risicoanalyse brandpreventie, je intern noodplan, evacuatieplannen, rapporten van evacuatieoefeningen, de beschermingsmiddelen tegen brand, de data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten enzovoort: al je maatregelen bundelen brengt overzicht. Voor je preventieadviseur, maar ook voor de hulpdiensten, mocht het ooit nodig zijn.

Op zoek naar een opleiding rond brandveiligheid?