Eerste Hulp bij Mentale Problemen

In de opleiding ‘Eerste Hulp bij Mentale Problemen’ leren leidinggevenden technieken om medewerkers met mentale problemen te herkennen, te begeleiden of na lange afwezigheid te re-integreren.

Eerste Hulp bij Mentale Problemen
 • Praktisch
 • ~45 minuten e-learning, 1 dag klassikaal
 • € 476,00 of 2.5 PE
 • Frans, Nederlands, Engels
 • Blended, Op maat
 • Praktijkgericht
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Mentale problemen zoals burn-out en depressie zijn een grote bron van uitval, onder meer omdat ze vaak te laat worden opgemerkt. Veel leidinggevenden hebben niet de nodige kennis om de symptomen tijdig op te pikken of om juist te reageren. In de opleiding ‘Eerste Hulp bij Mentale Problemen’ leren ze technieken om medewerkers met psychische problemen te herkennen, te begeleiden en na lange afwezigheid te re-integreren.

Waarom?

Mentale problemen zijn de ziekte van deze eeuw, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Meer dan 1 op 10 volwassenen in België heeft een psychische stoornis. Het aantal psychische zieken stijgt met 10% per jaar. Ook op de werkvloer zijn mentale ziekten geen uitzondering. Van de beroepsactieve bevolking:

Grijpt u niet tijdig in, dan kunnen medewerkers uitvallen. Een aantal eenvoudige maatregelen helpen u gepast om te gaan met mentale problemen op de werkvloer.

*Cijfers van toepassing op beroepsactieve bevolking in België.


Wat leer je?

De opleiding bestaat uit een oriënterende online intakekorte presentaties, rollenspelen en simulaties. Deelnemers kunnen hun inzichten en vaardigheden uitbreiden en verfijnen rond:

 • De mentale problemen waarmee medewerkers geconfronteerd kunnen worden, zoals depressie, burn-out, stress, angst, paniekaanvallen, ernstige privéproblemen …
 • Snel gepaste opvang en ondersteuning bieden om te vermijden dat de situatie verergert, met mogelijk (langdurig) verzuim tot gevolg.

De rollenspelen en simulaties zijn zo realistisch mogelijk door de aanwezigheid van een acteur/actrice. Zo leren de deelnemers technieken en tools aan om:

 • Onbevooroordeeld te luisteren en medewerkers gerust te stellen;
 • Preventieve maatregelen te nemen wanneer ze mentale problemen vroegtijdig detecteren;
 • Medewerkers aan te moedigen om passende, professionele hulp en zelfhulpstrategieën te zoeken;
 • Een langdurig afwezige medewerker succesvol te re-integreren.

Na de opleiding verankeren we de kennis van de deelnemers tijdens twee korte online opvolgmomenten. In deze opvolgmomenten gaan we aan de slag met stellingen en realistische situatieschetsen.
Ook een presentatie voor alle medewerkers binnen de organisatie om hen te sensibiliseren rond geestelijke gezondheidszorg is mogelijk.

Praktisch : Maximaal 15 personen per sessie kunnen de opleiding volgen. De opleiding duurt 1 dag.


Dit is een opleiding van ons Interact-aanbod

Interact

Ga in gesprek met een expert, deel je ervaringen en leer van elkaar. Leren is een sociaal gebeuren. Je leert basiskennis toepassen in de praktijk, dat kan zowel online als klassikaal.

Alles over Interact >


Resultaat?

 • Door de zeer praktische aanpak van de opleiding zijn jouw leidinggevenden beter gewapend om psychische problemen te herkennen en te begeleiden.
 • Je toont dat je als organisatie bekommerd bent om het psychisch welzijn van uw medewerkers en dit heeft een positieve invloed op het imago.
 • Je verkleint de kans op uitval ten gevolge van mentale problemen.
 • Vaak komen er tijdens de opleiding verbeterpunten binnen de organisatie naar boven op het gebied van procedures. De opleiding laat toe hiermee aan de slag te gaan en zo het welzijnsbeleid verder uit te bouwen.
Meer info?

Neem contact op met het departement Psychosociale Aspecten op het nummer 02/549.70.22 of via psychosociale-aspecten@mensura.be voor meer uitleg of een prijsofferte.


Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en het management van een organisatie.

Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt.

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

  Subsidies en financieringsmogelijkheden

  Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

    • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
     • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
     • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
    • Opleidingscheques - Wallonië
    • Sectorfonds
     • Alimento
     • Constructiv

    Cookies opgeslagen