Bijscholing vertrouwenspersoon: supervisie

Psychosociale problemen wegen zwaar op de gezondheid van medewerkers én organisatie. Een gevormde vertrouwenspersoon is van goudwaarde om medewerkers bij conflicten of op andere risicomomenten op te vangen en te begeleiden. Maar om in die uiteenlopende situaties gepast te kunnen reageren, is continu bijblijven een must. Mensura organiseert daarom de bijscholing vertrouwenspersoon: supervisie.

Duur: halve dag

Waarom?

Overal neemt de stress toe, het aantal klachten over verbaal geweld en pesten blijft jaar na jaar stijgen en het aantal
medewerkers met zelfmoordgedachten is verontrustend hoog. Een vertrouwenspersoon die regelmatig zijn kennis en vaardigheden bijspijkert, staat sterker in zijn schoenen om juist te handelen in uiteenlopende situaties

Wie?

Met de bijscholing vertrouwenspersoon: supervisie wil Mensura gevormde vertrouwenspersonen de kans geven om gespreksvaardigheden te oefenen, ervaringen te delen met andere vertrouwenspersonen en stil te staan bij hun eigen grenzen. Zo kunnen ze medewerkers in een conflict- of andere risicosituatie beter opvangen en begeleiden.

Wat?

Vertrouwenspersonen vragen zich soms af of ze de conflictsituaties waarmee ze worden geconfronteerd correct aanpakken. Tijdens de bijscholing supervisie werken we daarom rond concrete casussen.

Zo raken deelnemers vertrouwd met verschillende methodes om conflicten of andere risicomomenten aan te pakken.

Hoe?

  • Uw medewerker volgt de opleiding online via het leerplatform Flowsparks van Mensura.
  • Deelnemers volgen de opleiding waar ze willen en kunnen vragen stellen aan de lesgever.
  • Tijdens de bijscholing brengen de deelnemers zelf een aantal concrete casussen aan.
  • Elke case wordt besproken onder begeleiding van een ervaren preventieadviseur, gespecialiseerd in psychosociale aspecten. Die geeft advies en biedt de nodige ondersteuning.
  • Ook specifieke thema’s zoals zelfzorg, bemiddeling, e.a. kunnen aan bod komen.

Resultaat

Na de bijscholing supervisie voelen vertrouwenspersonen zich beter geruggesteund om hun taken uit te voeren en werknemers in conflict- of andere risicosituaties succesvol op te vangen en te helpen.

Praktisch

De opleiding duurt een halve dag.

Vanaf 8 personen kunt u de opleiding ook intern en op maat van uw bedrijf laten organiseren.

Basisopleiding vertrouwenspersoon

In de basisopleiding vertrouwenspersoon brengt Mensura de deelnemers op de hoogte van het wettelijke kader en biedt hen inzicht in de verschillende psychosociale risico’s op het werk, hun dynamieken en de meest aangewezen interventietechnieken.