Opleiding omgaan met agressie

Voordelen

  • Een gezondere en veiligere werkomgeving
  • Sneller herkennen van agressieve situaties
  • Psychosociale belasting n.a.v. agressie-incidenten voorkomen of beperken
  • Medewerkers voelen zich meer gesteund door de organisatie in de uitvoering van risicovol werk

Doelstelling

Werknemers in staat stellen op een adequate manier om te gaan met agressie-incidenten.

Wijze van uitvoering

  • Interactieve opleiding
  • In het eerste deel wordt er een basisreferentiekader aangereikt om te komen tot effectief en efficiënt omgaan met agressie
  • Het tweede deel is een praktisch luik. De theorie uit het eerste deel wordt heel praktisch ingeoefend met aandacht voor oefeningen op maat van de organisatie. De focus ligt op het leren de-escaleren van agressiesituaties met behulp van communicatievaardigheden.

Resultaat

  • Werknemers zijn beter in staat om agressiesituaties te de-escaleren
  • Werknemers voelen zich ondersteund en zullen meer gemotiveerd zijn waardoor de productiviteit geoptimaliseerd blijft

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.