Airco op de werkvloer: tips voor een optimaal onderhoud

Bij zomerse temperaturen biedt een airconditioningsysteem de nodige verkoeling, ook op de werkvloer. Het houdt uw medewerkers scherp en stimuleert hun productiviteit. Maar om hen van een aangenaam binnenklimaat te verzekeren, vereist uw koelsysteem een optimaal onderhoud. Met dit overzicht houdt u het hoofd te allen tijde koel.

Een goed onderhoud van uw airco voldoet aan de richtlijnen van de milieuwetgeving.

Onderhoudsonderzoek

Zo moet een bevoegd koeltechnicus de koelinstallatie geregeld onderzoeken. Elke handeling houdt hij bij in een logboek dat ter plaatse wordt bewaard. Voldoet uw onderneming niet aan deze richtlijnen, dan kunnen er in het slechtste geval sancties volgen.

Airco-energetische keuring

Afhankelijk van het koelvermogen heeft uw airconditioningsysteem om de 2, 3 of 5 jaar een airco-energetische keuring nodig. Deze keuring gaat onder andere het rendement van de installatie na. 

VermogenFrequentie
> 12 kW5-jaarlijks
≥ 50 kW3-jaarlijks
≥ 250 kW2-jaarlijks

 

Controles van de lekdichtheid

Ook periodieke lekdichtheidstesten van uw koelinstallatie zijn essentieel. Als er kans bestaat op een lekkage, dan moet heel specifieke lekdetectieapparatuur worden ingezet. Die controles van het leidingsysteem moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Zowel een gedetailleerde beschrijving van de controles als de resultaten ervan moeten worden geregistreerd. Enkel een gecertificeerd koeltechnicus kan de periodieke lekdichtheidscontroles uitvoeren. Ook dat houdt hij in het logboek bij.
  • Afhankelijk van het CO2-equivalent van het koelsysteem, dat gebaseerd is op het type koelmiddel, vindt de lektest 1, 2 of 4 keer per jaar plaats. Heeft u een automatische lekdetectie? Dan kunt u die testfrequentie halveren.
Ton CO2Lektestfrequentie
≥ 5 ton1 keer per jaar
≥ 50 ton2 keer per jaar
≥ 500 ton4 keer per jaar

 

Stelt u een lek vast tussen de controles door? Dan is het belangrijk dat u onmiddellijk de nodige herstellingen laat uitvoeren, net als een nieuwe controle op lekdichtheid. De onderzoeksresultaten daarvan komen terecht in een register, beschikbaar voor de toezichthouder.

Verplichte attesten

  1. Attest drukbeproevingen
    Hebt u een airco geïnstalleerd op de werkvloer, dan moet u ook een attest van de constructeur of milieudeskundige kunnen voorleggen. Daaruit blijkt dat het systeem succesvol een aantal drukbeproevingen heeft ondergaan, beantwoordt aan een officiële norm en gebouwd is volgens een erkende code van goede praktijk.
     
  2. Attest voorgemonteerde onderdelen
    Bevat de installatie voorgemonteerde onderdelen? Dan is een extra attest nodig, opgemaakt door bevoegde deskundigen. Daaruit moet blijken dat ook die delen aan de bovenstaande voorwaarden voldoen of aan een Europees erkende norm.

Enkel kleine installaties en koelsystemen die voldoen aan specifieke KB’s, hoeven een dergelijk attest niet te kunnen voorleggen. Om te weten of uw airconditioningsysteem is vrijgesteld, gaat u het best te rade bij uw lokaal overheidsdepartement Leefmilieu, Natuur & Energie of bij een erkend koeltechnicus.

Tijdens warme zomers rekenen werknemers op uw koelinstallatie. Dankzij deze onderhoudstips weet u alvast perfect hoe u hen optimale werkomstandigheden blijft verzekeren.

Met dank aan Rosi Vander Elst, milieucoördinator bij Mensura.

Wat kan Mensura voor u doen?

Mensura EDPB helpt u bij het creëren van optimale werkomstandigheden. Zo bevordert u niet alleen de tevredenheid en het welzijn van uw medewerkers, maar ook hun motivatie en prestaties. Vraag vrijblijvend meer informatie via mail.