Airco op de werkvloer: tips voor een optimaal onderhoud

Bij zomerse temperaturen biedt een airconditioningsysteem de nodige verkoeling, ook op de werkvloer. Het houdt uw medewerkers scherp en stimuleert hun productiviteit. Maar om hen van een aangenaam binnenklimaat te verzekeren, vereist uw koelsysteem een optimaal onderhoud. Met dit overzicht houdt u het hoofd te allen tijde koel.

Een goed onderhoud van uw airco of gecombineerde airco- en ventilatiesystemen voldoet aan de richtlijnen van de milieuwetgeving.
 

Onderhoudsonderzoek

Een bevoegd koeltechnicus moet de koelinstallatie geregeld onderzoeken. Elke handeling houdt hij bij in een logboek dat ter plaatse wordt bewaard. Voldoet uw onderneming niet aan deze richtlijnen, dan kunnen er in het slechtste geval sancties volgen.

(H)CFK’s

CFK’s (chloorfluorkoolstofverbindingen)en HCFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) zijn ozonafbrekende stoffen die ondertussen verboden zijn. Veel oude toestellen gebruiken echter nog deze stoffen. Koeltoestellen die nog met (H)CFK’s werken, moeten daarom op gepaste wijze verwijderd worden door een koeltechnicus. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet dat meteen, in Wallonië en Vlaanderen is een uitdoofscenario van kracht.

Airco-energetische keuring

Afhankelijk van het koelvermogen heeft uw airconditioningsysteem voor comfortkoeling een airco-energetische keuring nodig. Deze keuring gaat onder andere het rendement van de installatie na. 
 

 

VermogenFrequentie in VlaanderenFrequentie in WalloniëFrequentie in BHG
> 12 kWOm de 5 jaarOm de 5 jaarElk jaar
≥ 50 kWOm de 5 jaarOm de 5 jaarElk jaar
≥ 250 kWOm de 5 jaarOm de 5 jaarElk jaar

 

Daarnaast dient de keuring uitgevoerd te worden binnen het eerste jaar na plaatsing.

Controles van de lekdichtheid

Ook periodieke lekdichtheidstesten van uw koelinstallatie zijn verplicht. Als er kans bestaat op een lekkage, dan moet heel specifieke lekdetectieapparatuur worden ingezet. Die controles van het leidingsysteem moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Zowel een gedetailleerde beschrijving van de controles als de resultaten ervan moeten worden geregistreerd. Enkel een gecertificeerd koeltechnicus kan de periodieke lekdichtheidscontroles uitvoeren. Ook dat houdt hij in het logboek bij.
 • Afhankelijk van het type koelmiddel en het gewest waar uw organisatie zich bevindt, moet de lektest 1, 2 of 4 keer per jaar plaatsvinden. Hebt u een automatische lekdetectie? Dan kunt u die testfrequentie halveren.

Stelt u een lek vast tussen de controles door? Dan is het belangrijk dat u onmiddellijk de nodige herstellingen laat uitvoeren, net als een nieuwe controle op lekdichtheid. De onderzoeksresultaten daarvan komen terecht in een register, beschikbaar voor de toezichthouder. Elk lek dient hersteld en opgevolg te worden door een bevoegd koeltechnicus. De modaliteiten hierover zijn verschillend in de verschillende gewesten.

Zijn airco’s veilig in tijden van corona?
Er is momenteel geen sluitend bewijs dat het virus door airco- of klimaatcontrolesystemen verder wordt verspreid. Maar beter voorkomen dan genezen. De Rehva, de Europese associatie voor ventilatie, verwarming en airconditioning, heeft een lijst met praktische maatregelen opgesteld om de kans op besmetting op kantoor te minimaliseren.

Het belangrijkste advies luidt: ventileer! Het is belangrijk dat de installaties goed worden onderhouden, met bijzondere aandacht voor de filters. Indien mogelijk moet de installatie zo worden afgesteld dat geen terugwinningslucht wordt gebruikt. Systemen die de luchtafvoer voor 100% naar buiten afvoeren zijn perfect. Als er geen uitsplitsing is: de ruimten regelmatig verluchten door de ramen te openen.

Verplichte attesten

 1. Attest drukbeproevingen
  Hebt u een net een nieuwe airco geïnstalleerd op de werkvloer, dan moet u ook een attest van de constructeur of milieudeskundige kunnen voorleggen. Daaruit blijkt dat het systeem succesvol een aantal drukbeproevingen heeft ondergaan, beantwoordt aan een officiële norm en gebouwd is volgens een erkende code van goede praktijk.
   
 2. Attest voorgemonteerde onderdelen
  Bevat de installatie voorgemonteerde onderdelen, dan is een extra attest van de bevoegde deskundigen vereist. Daaruit moet blijken dat ook die delen aan de bovenstaande voorwaarden voldoen of aan een Europees erkende norm.
   
 3. Register
  De gegevens, attesten, verslagen, facturen van aangekochte koelmiddelen,… van een koelinstallatie moeten worden bewaard bij het toestel. In het Vlaams Gewest gebeurt dit in een logboek, in het Waals Gewest in een controleboek (‘livret de bord’) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een register. Deze worden ingevuld door de bevoegde koeltechnicus. De exploitant zelf is verantwoordelijk voor de volledigheid ervan.

Enkel kleine installaties en koelsystemen die voldoen aan specifieke KB’s, hoeven geen dergelijk attesten en registers voor te leggen. Om te weten of uw airconditioningsysteem is vrijgesteld, gaat u het best te rade bij uw lokaal overheidsdepartement inzake leefmilieu of bij een erkend koeltechnicus.

Tijdens warme zomers rekenen werknemers op uw koelinstallatie. Dankzij deze onderhoudstips weet u alvast perfect hoe u hen optimale werkomstandigheden blijft verzekeren.

Heeft u hierover meer info nodig, neem dan even contact op met onze medewerkers van de afdeling milieu via milieu@mensura.be of 011/26.99.92.