Nieuwe wet uit 2014 zorgt voor betere aanpak van psychosociale risico’s

Stress en burn-out, agressie, alcohol en drugs, ongewenst gedrag of traumatische ervaringen: stuk voor stuk verhinderen ze aangenaam en optimaal functioneren op het werk. Als werkgever dient u een aanpak uit te werken om deze werkgebonden psychosociale risico’s weg te nemen of om te buigen in positieve energie.

Om ze nog beter te kunnen aanpakken, trad in september 2014 een nieuwe wet in voege. Die hanteert een bredere definitie van het begrip ‘psychosociaal risico’. De nadruk ligt sterker op collectieve preventie. Dat brengt belangrijke verschuivingen met zich mee in de rollen van werkgevers, vertrouwenspersonen en preventieadviseurs psychosociale aspecten.

In dit dossier maken we u wegwijs in alle veranderingen, en bundelen we de implicaties voor uw organisatie.

 1. Wat verandert de wet?
 2. Informele of formele interventie? Uw medewerker aan zet
 3. Collectieve preventie als uitgangspunt
 4. Wat kan Mensura voor u doen?

Wat verandert de wet?

 1. Psychosociale risico’s krijgen voortaan een plaats in het preventiebeleid, op basis van een risicoanalyse. Net zoals alle risico’s die de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers kunnen bedreigen dus.
   
 2. De definitie van psychosociale risico’s is verruimd. Ook andere risico’s, zoals stress en burn-out, vallen voortaan onder deze noemer. Het gaat dus breder dan alleen geweld en agressie, pesterijen en ongewenst gedrag.
   
 3. De nieuwe wet introduceert een aantal nieuwe termen:
  • psychosociale risico’s op het werk’ vervangt de oude term ‘psychosociale belasting veroorzaakt door het werk’,
  • wat vroeger een klacht heette, is nu een ‘verzoek tot psychosociale interventie’.
    
 4. Een vertrouwenspersoon moet voortaan verplicht een basisopleiding vertrouwenspersoon van vijf dagen volgen. Elk jaar volgt een opfrissingscursus.

  Een vertrouwenspersoon in uw organisatie is niet verplicht, tenzij de personeelsvertegenwoordigers in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) daarom vragen. Het CPBW geeft advies bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon en kan ook vragen om hem of haar uit de rol te verwijderen.
   
 5. Sinds 1 maart 2015 moet uw arbeidsreglement aan de wijzigingen aangepast zijn.

Informele of formele interventie? Uw medewerker aan zet

Een werknemer die een verzoek tot psychosociale interventie indient, kan voortaan altijd de formele of de informele weg bewandelen.

 • Bij een informele interventie kunnen uw medewerkers terecht bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Die voert persoonlijke gesprekken met uw werknemer, voorziet een interventie met een derde (zoals u als werkgever of de leidinggevende) of verzoent beide partijen bij een relationeel probleem. Het voordeel van een informele interventie is dat de werknemer anoniem kan blijven, en intern terecht kan bij de vertrouwenspersoon.
   
 • Voor een formele interventie is de preventieadviseur psychosociale zaken het aanspreekpunt. Nieuw is ook dat hij of zij een verzoek kan weigeren als het geen betrekking heeft tot psychosociale risico’s op het werk. Doel van dit type interventie is de werkgever aan te zetten tot passende preventiemaatregelen.

Vertrekken vanuit collectieve preventie

Bovendien verschuift de focus naar het collectieve niveau. Daardoor groeit de rol van het CPBW. Bij elk verzoek tot psychosociale interventie gaat de preventieadviseur psychosociale zaken na of het een individueel of een collectief karakter heeft.

Is die collectieve dimensie er (conflicten, een slechte arbeidssfeer …), dan komt het verzoek eerst bij de werkgever terecht. Hij of zij overlegt met het CPBW of de vakbondsafvaardiging. Zo kunnen risico’s geëlimineerd worden voor alle medewerkers, voordat een probleem zich (opnieuw) voordoet.

 • Het CPBW of een leidinggevende kan de risicoanalyse voor een specifieke arbeidssituatie aanvragen.

  ​Die risicoanalyse kan op drie manieren gebeuren:
 • Bij een risicoanalyse geeft het CPBW vooraf advies over elementen die aan de basis kunnen liggen van psychosociale risico’s.

Een schema dat het verloop van de procedures schetst, vindt u hier.

Wat kan Mensura voor u doen?

Mensura helpt u graag de psychosociale risico’s op het werk aanpakken. Neem contact met ons op via psychosocial.sepp-edpb@mensura.be of telefonisch:

 • Regio Vlaanderen: 03 220 08 00
 • Regio Limburg: 011 26 40 90
 • Regio Brussel: 02 549 71 00
 • Regio Wallonië: 061 27 57 57

Ontdek het psychosociale aanbod van Mensura:

 

De nieuwe wet verscheen op 28 april in het Belgisch Staatsblad.

 • De wet van 28 februari 2014 vult die van 4 augustus 1996, over het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, aan.
 • De wet van 28 maart 2014 wijzigt ook het Gerechtelijk Wetboek en het luik over gerechtelijke procedures in de wet van 4 augustus 1996.
 • Het Koninklijk Besluit over de preventie van psychosociale risico’s op het werk dateert van 10 april 2014.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons