12-01-21

Q&A - Hoe beschermt u medewerkers tegen passief roken bij een klant?

Elke medewerker heeft recht op een rookvrije werkomgeving. Maar wat met medewerkers van wie de werkplek ook andermans woonplaats is, zoals zorgverleners en huishoudhulpen? Dit zijn uw verplichtingen als werkgever.


In het kort: u moet al het mogelijke doen om het welzijn van uw medewerkers op het werk te garanderen, ook als hun werkplek andermans woonomgeving is. Een risicoanalyse vormt de basis van die bescherming.


Wat zegt de wetgeving over roken op het werk?

Sinds 2006 is roken verboden in werkruimtes, kantoren en sociale voorzieningen. Maar in de vernieuwde rookwet van 2009 staan een aantal uitzonderingen, waaronder privéwoningen. Voor wie bij klanten thuis werkt, is daarom de welzijnswet van 1996 cruciaal.

In die wet staat namelijk dat werkgevers alle nodige maatregelen moeten nemen om het welzijn van medewerkers op het werk te garanderen. U moet de risico’s bij de bron aanpakken en uw medewerkers inlichten over de genomen maatregelen. Verder staat in de welzijnswet dat u dat moet doen op elke plaats waar gewerkt wordt, dus ook in privéwoningen.

Welke maatregelen moet u nemen?

Werken uw medewerkers in een omgeving waar het rookverbod niet van toepassing is, dan moet u daar rekening mee houden in uw risicoanalyse. Op basis daarvan neemt u preventiemaatregelen om het risico op blootstelling aan tabaksrook te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Een aantal tips:

  • Vraag de eigenaars om hun privéruimtes te verluchten net voor uw medewerkers langskomen.
  • Vraag de bewoners om niet te roken terwijl uw medewerkers aan de slag zijn.
  • Probeer deze maatregelen contractueelvast te leggen met uw klanten.

Daarnaast maakt u de risicoanalyse ook op individueel niveau. Zo houdt u rekening met de specifieke situatie van een medewerker, zoals zwangerschap of een bijzondere gevoeligheid voor tabaksrook door een astmatische aandoening.


Moederschapsbescherming

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers die zwanger zijn of borstvoeding geven te beschermen. Pas daarom bij zwangerschap onmiddellijk – zonder tussenkomst of advies van de preventieadviseur-arbeidsarts – de arbeidsomstandigheden aan, zodat de medewerker in kwestie niet meer blootgesteld wordt aan tabaksrook.


De risicoanalyse voert u het best uit in overleg met de preventieadviseur-arbeidsarts. Die kan een juiste inschatting maken van de relatie tussen werk- en medische context en het beste advies geven. Alle adviezen in het kader van de moederschapsbescherming zijn bindend.

Welke rechten hebben uw medewerkers?

Elke medewerker heeft recht op een spontane raadpleging bij de preventieadviseur-arbeidsarts bij gezondheidsklachten die mogelijk werkgerelateerd zijn. Medewerkers kunnen die ook aankaarten tijdens het periodiek gezondheidstoezicht.

Hoe onderneemt u actie als werkgever?

Voer een risicoanalyse uit voor medewerkers die mogelijk blootgesteld worden aan tabaksrook. Schakel daarvoor de hulp in van uw preventieadviseur-arbeidsarts.

Verder bundelde het Vlaams Instituut Gezond Leven een aantal nuttige tips, een stappenplan en andere hulpmiddelen in de brochure ‘Jouw huis, mijn werkplek’. Meer info op www.jouwhuismijnwerkplek.be.

Hulp nodig bij uw risicoanalyse?

Neem contact met ons op via health@mensura.be.

Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons