An De Roeck is de nieuwe Medisch Directeur van Mensura

An De Roeck nam op 1 december 2022 de fakkel over van Marie-Noëlle Schmickler als Medisch Directeur bij Mensura. Ze deelt alvast de aanpak en visie van haar voorganger. “Ik wil onze afdeling helpen groeien om nog meer datagedreven en servicegericht aan medisch toezicht te doen.”

Kun je kort je carrièrepad schetsen?

An De Roeck: “In 2019 startte ik als arbeidsarts bij Mensura. Sindsdien begeleid ik in regio Antwerpen een aantal grote klanten bij hun preventiebeleid, zoals Lanxess NV en Alcon Laboratories. Daarvoor werkte ik bij ExxonMobil, waar ik mee de Contractor Clinic uitbouwde. Dat was meteen de eerste keer dat ik in contact kwam met Health & Safety, een boeiende materie waarin ik me dus verder wilde verdiepen. Voordien heb ik als chirurg en spoedarts gewerkt.”

Hoe kijk jij naar de preventieve sector?

“Gezondheidszorg is een grote kost voor onze maatschappij. De preventieve sector is van cruciaal belang om de druk op de curatieve zorg te verlagen, maar daar gaan vandaag nog te weinig tijd en middelen naartoe.” 

“Preventieve en curatieve gezondheidszorg gaan hand in hand. Daarom moeten we een nauwere samenwerking ook stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door arbeidsartsen gemakkelijker toegang te verlenen tot medische gegevens van werknemers, zodat ze kunnen overleggen met huisartsen of specialisten. Zo kunnen we het welzijn van werknemers nog beter beschermen.” 

Wat zijn de uitdagingen en kansen op vlak van medisch toezicht?

“Momenteel wordt binnen de preventieve gezondheidssector kritisch gekeken naar het huidige medische toezicht. De regels en werking hiervan zoals die beschreven staan in de codex, zijn in de huidige maatschappij stilaan ontoereikend. Vandaag zijn enkel specifieke beroepsgroepen verplicht om periodiek een medisch onderzoek te laten uitvoeren. Tegelijk komen burn-outs en ergonomische klachten voornamelijk voor bij werkkrachten die niet onderworpen zijn aan een periodieke controle. En wat met zelfstandigen of platformwerkers? Hebben zij dan geen recht op preventie en bescherming?”

“Het huidige jaarlijkse of tweejaarlijkse onderzoek is louter wettelijk bepaald en houdt geen rekening met de noden van de werknemer. De arbeidsarts zou meer flexibiliteit moeten hebben om afhankelijk van de gezondheidssituatie en noden van de werknemer de periodiciteit te bepalen.”  

“Daarnaast willen we organisaties nog meer multidisciplinair benaderen. Naast verpleegkundige en arbeidsarts kunnen ook ergonomen, psychologen, industriële hygiënisten en preventieadviseurs arbeidsveiligheid een meer vooraanstaande rol krijgen bij het medisch toezicht.” 

Met welke zaken ga je prioritair aan de slag?

“Het aantal langdurig zieken ligt hoger dan ooit. Daarom wil ik prioritair organisaties ondersteunen in een collectief verzuimbeleid, dat ruimer gaat dan louter re-integratie. Daarnaast bouw ik graag mee aan een brug tussen de preventieve en curatieve sector.”