Hoe vermijd je apenpokken op de werkvloer? Zes veelgestelde vragen

Het apenpokkenvirus is momenteel nog geen reden tot paniek. Toch is het goed om waakzaam te zijn. Want ook op de werkvloer geldt: voorkomen is beter dan genezen. Welke maatregelen kunt u nemen om de verspreiding van het virus de kop in te drukken?

1. Wat is het apenpokkenvirus en wat zijn de symptomen?

Apenpokken (officiële naam: monkeypox) is een zeldzame virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Ook in Europa – en België – neemt het aantal gevallen licht toe. Het virus komt voor bij knaagdieren, maar kan dus ook op mensen overgezet worden.

De eerste symptomen van de ziekte zijn vergelijkbaar met die van andere infectieziekten, maar veel milder:

  • Koorts
  • Hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Gezwollen lymfeklieren
  • Rillingen
  • Vermoeidheid

Binnen de eerste drie dagen na de incubatietijd treedt er een vlekkerige huiduitslag op die overgaat in blaasjes. Die drogen uit en worden korstjes, die uiteindelijk van de huid vallen. De meeste patiënten herstellen volledig binnen twee tot vier weken, maar er kunnen ook bijwerkingen optreden zoals een long- of hersenontsteking. Vooral bij jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een beperkte immuniteit is de kans op complicaties het grootst.

2. Hoe krijgt iemand apenpokken?

Het apenpokkenvirus verspreidt zich door nauw contact met een besmet persoon of dier. Die besmetting gebeurt hoofdzakelijk via de blaasjes en korstjes op de huid of via speekseldruppels bij langdurig contact.

3. Mijn medewerker wordt ziek op de werkvloer, wat moet ik doen?

Vraag zieke medewerkers om meteen naar huis te gaan en zich te laten testen, om verdere besmetting te voorkomen. Is de test negatief, dan kan de medewerker terug aan de slag. Bij een positieve uitslag duurt de thuisisolatie totdat de huid volledig is hersteld. Een besmette medewerker verwittigt maar beter iedereen met wie hij of zij afgelopen drie weken nauw contact had, zodat die zichzelf kunnen monitoren op koorts, hoofdpijn en huidsymptomen.

4. Hoe vermijd ik een uitbraak op de werkvloer?

De voornaamste preventieve maatregel is om huidcontact te vermijden met een besmette persoon. Verder gelden de courante preventiemaatregelen voor elke overdraagbare infectieziekte zoals regelmatig de handen wassen en de werkplaats ontsmetten. Doet er zich toch een besmetting voor, plaats de getroffen collega dan meteen in afzondering. Collega’s die een hoogrisicocontact hadden met de besmette persoon raadt u beter aan om van thuis te werken, als dat kan.

5. Is er een vaccin tegen apenpokken beschikbaar voor zorgpersoneel?

In de huidige epidemiologische situatie en door de beperkte beschikbaarheid van vaccins, is vaccinatie in dit stadium voorbehouden aan gezondheidspersoneel na een hoogrisicocontact met een persoon met een bevestigde infectie. Bij een niet-risicovol contact is vaccinatie voorlopig niet nodig. De situatie wordt wel nauw opgevolgd. Hou rekening met eventuele aanpassingen van de richtlijnen op basis van de laatste stand van zaken.