Zo voorkomt u biologische agentia of bio-aerosolen op de werkvloer

Beroepsmatige blootstelling aan bio-aerosolen is een onderbelicht fenomeen, maar daarom niet minder gevaarlijk. Een legionella-infectie is veruit de bekendste gezondheidsklacht, maar ook een allergische of toxische reactie kan wijzen op een biologische besmetting. Wie loopt gevaar en wat kunt u als werkgever doen om uw medewerkers te beschermen?

Bio-aerosolen of biologische agentia zijn minuscule stofdeeltjes of vloeistofdruppels die schimmels, bacteriën of virussen bevatten. Ze zijn afkomstig uit natuurlijke bronnen zoals dieren of planten. Naargelang het seizoen of productieproces komen ze in lage of hoge concentraties voor, bijvoorbeeld in afvalwater, biogas en biobrandstof.

Werknemers die actief zijn in de voedingsindustrie, akkerbouw, veeteelt, recyclage-, textiel- en houtsector lopen een hoger risico op besmetting door inademing van besmette stofdeeltjes of druppels. Maar ook spelers van blaasinstrumenten, carwashpersoneel en schoonheidsspecialisten kunnen ermee in aanraking komen.

Welke zijn de gezondheidsrisico’s?

Afhankelijk van de plaats van tewerkstelling en de aard van de blootstelling, verschillen ook de besmettingssymptomen. Deze kunnen variëren van mild tot ernstig: 

 • toxische inhalatiekoorts
 • hypersensitieve longontsteking
 • ademhalingsproblemen, o.a. door irritatie
 • misselijkheid en diarree
 • ontstekingsreacties
 • infecties (bv. griep, mazelen, tuberculose, psittacose (via pluimvee), legionella)
 • nierproblemen

Wat kunt u als werkgever doen?

Als werkgever heeft u de wettelijke plicht uw werknemers optimaal te beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Om de kans op blootstelling en besmetting minimaal te houden, past u de volgende preventiemaatregelen toe.

 • Voer een risicoanalyse uit.
 • Meet de concentratie stofdeeltjes in de werkomgeving.
 • Neem organisatorische en technische collectieve preventiemaatregelen zoals omkasting, ventilatie, opleidingssessies rond de risico’s van biologische agentia en hygiëne, enz.
 • Organiseer een gezondheidstoezicht en voorzie de nodige vaccinaties.
 • Zorg voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Beperk uzelf niet tot één enkele maatregel. Kies bij voorkeur voor een multidisciplinaire aanpak op verschillende fronten, waarbij u zowel de arbeidshygiënist, arbeidsarts, preventieadviseur en milieucoördinator betrekt.

Wat kunnen uw werknemers zelf doen?
Deel onderstaande tips met uw medewerkers, zodat ook zij de risico’s kunnen inperken.

1. Wees aandachtig voor hygiëne en persoonlijke bescherming
- Zorg voor een goede handhygiëne.
- Draag handschoenen en werkkledij.
- Draag aangepaste ademhalingsbescherming.
- Neem extra voorzorgen bij een verminderde immuniteit.

2. Specifiek voor de pluimveesector: verminder het vrijkomen van aerosolen
- Verdoof kippen met CO2-gas alvorens ze te slachten.
- Draag bijkomend een FFP2-stofmasker.

Wat doet Mensura voor u?

 

Mensura kan u helpen met uw risicoanalyse. Hieruit zal blijken of u wettelijk helemaal in orde bent. Op basis hiervan geven wij advies om de geïdentificeerde knelpunten weg te werken. Daarnaast kunnen wij stofmetingen in de werkplaats uitvoeren, instaan voor de opvolging van het periodieke gezondheidstoezicht en het werkplaatsbezoek. Contacteer een expert van het Departement Arbeidshygiëne via hyg-toxi@mensura.be en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.