Brandpreventie: hoe zorg je voor een brandveilige werkomgeving?

Als werkgever heb je regelmatig een organisatorisch brandje te blussen. Maar wat als er écht brand uitbreekt? Ben je goed voorbereid? Een goede risicoanalyse, de nodige preventiemaatregelen en voldoende aandacht voor brandbestrijding zijn onmisbaar op elke werkvloer.

Risicobeperking: doorsta jij de vuurproef?

Bij het brandveilig maken van je onderneming komt heel wat kijken. Het brandrisico op de werkvloer beperken, begint met een grondige risicoanalyse. Die biedt een overzicht van de omstandigheden die brand kunnen veroorzaken en brengt de mogelijke gevolgen in kaart. De analyse behandelt onder meer deze vragen:

  • Hoe groot is de onderneming?
  • Welke activiteiten vinden er plaats?
  • Hoeveel medewerkers zijn er dagelijks aanwezig?
  • Hoe waarschijnlijk is het ontstaan van brand?

De antwoorden op deze vragen bepalen welke specifieke preventiemaatregelen nodig zijn.

Ook algemene veiligheidsmaatregelen zijn essentieel. Zo moeten nooduitgangen en blusmiddelen duidelijk aanwezig en aangeduid zijn. Een rookverbod en een algemene orde en netheid helpen je risicovolle situaties te vermijden.

Zorg er verder voor dat elke medewerker op de hoogte is van de noodprocedure en investeer in opleidingen die medewerkers het correcte gebruik van producten of installaties aanleren. Investeer in brandveilig gedrag van je medewerkers.
 

Investeer in de opleiding van je brandbestrijdingsdienst

Elke onderneming hoort bovendien een brandbestrijdingsdienst in huis te hebben. Idealiter telt die verschillende medewerkers, die verspreid over de organisatie werken. Zo is er altijd wel een medewerker in de buurt die in het geval van een brand een coördinerende rol op zich kan nemen.

Belangrijke taken van de brandbestrijdingsdienst:

  1. Het ontstaan van een brand vermijden door risicosituaties te signaleren.
  2. Evacuatie vergemakkelijken door te waarschuwen bij brand, medewerkers te begeleiden naar een veilige plaats en openbare hulpdiensten bij te staan.
  3. Het blussen of beheersen van een beginnende brand.

Je bereidt de leden van de brandbestrijdingsdienst optimaal voor op hun taken via een gerichte opleiding, die zowel een theoretisch als praktisch luik bevat. Zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie ook weet wie de leden zijn, zodat ze zich meteen tot hen kunnen richten bij een oefening of noodsituatie.
 

Stijn Tielemans, preventieadviseur bij Mensura: "Via het brandpreventiedossier krijgen onder meer de preventieadviseur en de openbare hulpdiensten een duidelijk, globaal beeld van het preventiebeleid in de onderneming."

Bundel alle info in een brandpreventiedossier

Het brandpreventiedossier van je organisatie bundelt alle maatregelen tot een overzichtelijk geheel: de risicoanalyse brandpreventie, het intern noodplan, het interventiedossier, evacuatieplannen, rapporten van evacuatieoefeningen, de beschermingsmiddelen tegen brand, de data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten, enzovoort. Vermeld ook de maatregelen die je in de toekomst plant te nemen in het globaal preventieplan en het bewijsmateriaal dat aantoont waarom jouw preventiebeleid voldoende is om het brandrisico op de werkvloer te beperken.

Via het brandpreventiedossier krijgen onder meer de preventieadviseur en de openbare hulpdiensten een duidelijk, globaal beeld van het preventiebeleid in de onderneming.

Maar het dossier moet je ook blijvend updaten op basis van nieuwe controles, regelmatige evacuatieoefeningen en vastgestelde brandrisico’s of situaties die een snelle en veilige evacuatie en interventie hinderen. Alleen door alert te blijven voor mogelijke verbeteringen, verhoog je optimaal de brandveiligheid van je organisatie.

Met dank aan Stijn Tielemans, preventieadviseur bij Mensura.

Nuttige documenten

Op jouw MyMensura-klantenzone vind je nuttige documenten die je helpen bij het samenstellen van je brandpreventiedossier.