Brandpreventie: hoe zorgt u voor een brandveilige werkomgeving?

Als werkgever heeft u regelmatig een organisatorisch brandje te blussen. Maar wat als er écht brand uitbreekt? Bent u goed voorbereid? Een goede risicoanalyse, de nodige preventiemaatregelen en voldoende aandacht voor brandbestrijding zijn onmisbaar op elke werkvloer.

Risicobeperking: doorstaat u de vuurproef?

Bij het brandveilig maken van uw onderneming komt heel wat kijken. Het brandrisico op de werkvloer beperken, begint met een grondige risicoanalyse. Die biedt een overzicht van de omstandigheden die brand kunnen veroorzaken en brengt de mogelijke gevolgen in kaart. De analyse behandelt onder meer deze vragen:

  • hoe groot is uw onderneming?
  • welke activiteiten vinden er plaats?
  • hoeveel medewerkers zijn er dagelijks aanwezig?
  • hoe waarschijnlijk is het ontstaan van brand?

De antwoorden op deze vragen bepalen welke specifieke preventiemaatregelen nodig zijn.

Ook algemene veiligheidsmaatregelen zijn essentieel. Zo moeten nooduitgangen en blusmiddelen duidelijk aanwezig en aangeduid zijn. Een rookverbod en een algemene orde en netheid helpen u risicovolle situaties te vermijden.

Zorg er verder voor dat elke medewerker op de hoogte is van de noodprocedure en investeer in opleidingen die medewerkers het correcte gebruik van producten of installaties aanleren. Investeer in brandveilig gedrag van medewerkers.

Investeer in de opleiding van uw brandbestrijdingsdienst

Elke onderneming hoort bovendien een brandbestrijdingsdienst in huis te hebben. Idealiter telt die verschillende medewerkers, die verspreid over uw organisatie werken. Zo is er altijd wel een medewerker in de buurt die in het geval van een brand een coördinerende rol op zich kan nemen.

Belangrijke taken van de brandbestrijdingsdienst:

  1. Het ontstaan van een brand vermijden door risicosituaties te signaleren.
  2. Evacuatie vergemakkelijken door te waarschuwen bij brand, medewerkers te begeleiden naar een veilige plaats en openbare hulpdiensten bij te staan.
  3. Het blussen of beheersen van een beginnende brand.

U bereidt de leden van uw brandbestrijdingsdienst optimaal voor op hun taken via een gerichte opleiding, die zowel een theoretisch als praktisch luik bevat. Zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie ook weet wie de leden zijn, zodat ze zich meteen tot hen kunnen richten bij een oefening of noodsituatie. 

Bundel alle info in een brandpreventiedossier

Het brandpreventiedossier van uw organisatie bundelt alle maatregelen tot een overzichtelijk geheel: de risicoanalyse brandpreventie, het intern noodplan, het interventiedossier, evacuatieplannen, rapporten van evacuatieoefeningen, de beschermingsmiddelen tegen brand, de data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten, enzovoort. Vermeld ook de maatregelen die u in de toekomst plant te nemen in het globaal preventieplan en het bewijsmateriaal dat aantoont waarom uw preventiebeleid voldoende is om het brandrisico op de werkvloer te beperken.

Via uw brandpreventiedossier krijgen onder meer de preventieadviseur en de openbare hulpdiensten een duidelijk, globaal beeld van het preventiebeleid in uw onderneming.

Maar het dossier moet u ook blijvend updaten op basis van nieuwe controles, regelmatige evacuatieoefeningen en vastgestelde brandrisico’s of situaties die een snelle en veilige evacuatie en interventie hinderen. Alleen door alert te blijven voor mogelijke verbeteringen, verhoogt u optimaal de brandveiligheid van uw organisatie.

Met dank aan Stijn Tielemans, preventieadviseur bij Mensura.