De 5 pijlers van een verzuimbeleid dat werkt

De afwezigheid van verzuimende medewerkers brengt niet alleen kosten met zich mee. Vaak geldt het ook als signaal dat het welzijn binnen een organisatie niet optimaal is. Maar hoe begint u met het opzetten van een preventief aanwezigheidsbeleid?

De verzuimcijfers van Belgische medewerkers stijgen jaar na jaar. En de druk om ziekteverzuim onder controle te houden groeit evenredig mee. Steeds meer werkgevers erkennen dan ook het belang van een goed verzuimbeleid. 

Goede redenen om werk te maken van uw verzuimbeleid

Medewerkers zijn uw menselijk kapitaal. Absenteïsme betekent dan ook een zware financiële last voor werkgevers. Denk bijvoorbeeld aan gewaarborgde maandlonen, reorganisatie van het werk, tijdelijke vervanging of productie- en kwaliteitsverlies. Ziekteafwezigheid kan bovendien een belangrijke signaalfunctie hebben voor uw onderneming. Vaak wordt verzuim immers als graadmeter beschouwd voor het welzijn binnen een organisatie.

Daarnaast ervaren werkgevers steeds meer druk van de maatschappij om verzuim in te perken – en bij uitbreiding het welzijn van medewerkers te garanderen. Bij werkstress of burn-out wordt vaak de werkgever of organisatie met de vinger gewezen. Ook de wetgever eist dat u werk maakt van een goed verzuimbeleid. Naast de Welzijnswet van 4 augustus 1996, sturen tal van andere wetten aan op het nemen van de nodige preventiemaatregelen. Zo werd de wet rond psychosociale risico’s recent vernieuwd

De pijlers van een preventief aanwezigheidsbeleid

Genoeg redenen om verzuim binnen uw organisatie structureel aan te pakken. Maar hoewel werkgevers die noodzaak erkennen, weten velen niet hoe ze er concreet aan moeten beginnen.

Een preventief aanwezigheidsbeleid dat werkt, vereist eerst en vooral een stevig fundament. Alles begint met de volgende vragen:

  • Wat is de visie van uw organisatie op ziekteverzuim? Wilt u preventief of curatief te werk gaan? Wat wilt u precies veranderen? Met welk doel voor ogen?
  • Hoe past die visie binnen het algemene beleid en de cultuur van uw bedrijf? Op welke manier vindt uw aanwezigheidsbeleid zijn plaats binnen het algemene welzijnsbeleid van uw organisatie?

Is uw fundament uitgebouwd? Dan kunt u beginnen uw aanwezigheidsbeleid concreet uit te werken. Een goed verzuimbeleid houdt rekening met 5 pijlers:

  • Preventie: het beleid focust op het voorkomen van ziekteafwezigheid en het bevorderen van de aanwezigheid van gemotiveerde, productieve medewerkers.
  • Controle en monitoring: zorg voor een goed controlebeleid. Een cijfermatige analyse o.b.v. objectieve controles door onafhankelijke artsen geeft u een beter zicht op het verzuim en laat u toe punten van verbetering te formuleren. Voor deze objectieve controles en het attestbeheer werkt Mensura samen met Certimed.
  • Procedures: goede afspraken maken goede vrienden. Procedures scheppen duidelijkheid en geven de nodige structuur aan het beleid.
  • Communicatie en begeleiding: heldere communicatie en het opleiden van medewerkers en leidinggevenden verankert het beleid in de organisatie.
  • Praktisch gebruik: zet het verzuimbeleid hoog op uw prioriteitenlijst voor het beste resultaat.

 

In een volgende blogpost bieden we u een praktisch stappenplan om u verder op weg te helpen. Mis geen enkele post en schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Wenst u ondersteuning bij het opzetten van uw verzuimbeleid?

Laat u adviseren door onze verzuimexperts.

Spreek met een expert