Externe diensten pleiten voor nieuw model periodiek gezondheidstoezicht

De basis van de wetgeving voor arbeidsgeneeskunde ontstond in de jaren vijftig. Sindsdien is de industriële en maatschappelijke context sterk gewijzigd. Voor een dienstverlening die beter afgestemd is op de huidige noden van bedrijven, pleit Co-Prev (de koepel van Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming) voor een nieuwe vorm van periodiek gezondheidstoezicht.

In 2008 lanceerde Co-Prev een lijst met 10 krachtpunten voor de toekomst. Op plaats zes prijkte een hervorming van de financiering van de EDPB’s. Die verandert op 1 januari 2016. Zodra het Koninklijk Besluit verschijnt, brengen we u als abonnee op onze digitale nieuwsbrief en op onze website op de hoogte van de gevolgen voor uw organisatie.

Ook aan een multidisciplinaire aanpak door de externe diensten besteedt de nieuwe wet aandacht. Een goede zaak.

Veranderende wereld, nieuwe uitdagingen

Maar er is nog werk aan de winkel, vinden Mensura en de andere Co-Prevleden. Onze collectieve preventie-inspanningen werpen vruchten af. De klassieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s verminderen. Ook andere risico’s zijn steeds beter onder controle.

Daar staat tegenover dat bedrijfsartsen vandaag moeten inspelen op nieuwe risico’s, zoals psychosociale of ergonomische. Bovendien worden ze geconfronteerd met andere maatschappelijke uitdagingen en nieuwe taken. Medewerkers langer gezond aan het werk houden, langdurig zieke werknemers re-integreren of stress en burn-out aanpakken behoort nu ook tot hun takenpakket. En daar houdt het huidige wettelijk kader geen rekening mee.

Nood aan nieuwe invulling van het gezondheidstoezicht

Om deze traditionele en nieuwe opdrachten te verzoenen, is het periodieke gezondheidstoezicht aan een opfrissing toe, zo menen Mensura en de andere Co-Prevleden.
 

Bestaande situatieVoorstel

Jaarlijks klinisch onderzoek

Jaar 1Jaar 2

Klinisch onderzoek en anamnese

Gericht onderzoek, zoals:

  • gestandaardiseerde bevraging;
  • biomonitoring;
  • mantouxtesten;
  • ...


De bedrijfsarts valideert de resultaten van de gerichte onderzoeken en kan alsnog beslissen om een werknemer op onderzoek te laten komen. Zelf een gesprek met de arts aanvragen blijft mogelijk.

De bedrijfsarts beslist

De keuze tussen het bestaande en het nieuwe model zou bij de bedrijfsarts liggen. Hij of zij overlegt met de werkgever en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Als blijkt uit de risicoanalyse, uit ervaring of uit vorige resultaten dat onderzoek door de bedrijfsarts nodig is, wordt de huidige jaarlijkse frequentie aangehouden. Want beroepsrisico’s die alleen tijdens een medisch onderzoek op te volgen zijn, vereisen natuurlijk een klinisch onderzoek.

Betere dienstverlening

Met dit voorstel willen Mensura en de andere Co-Prevleden een werkbaar antwoord bieden op de evoluties op het terrein. Zo sluit de dienstverlening van de EDPB’s beter aan bij de reële situatie in bedrijven en organisaties om van de werkvloer een steeds veiligere plek te maken met vitale werknemers.