Gehoorproblemen: waarom oren beschermen zo belangrijk is

Lawaai is niet alleen storend, het beschadigt ook ons gehoor. Het is zelfs een van de grootste oorzaken van beroepsziektes in Europa. Dat heeft zijn weerslag op de gezondheid van medewerkers en een negatieve invloed op het verzuim en de kwaliteit van het werk. Reden genoeg om even stil te staan bij de gevolgen van lawaai en wat u als werkgever kunt ondernemen.

Kwetsbare oren

Zorg dragen voor ons gehoor moeten we zelf doen, want ons lichaam heeft geen natuurlijke bescherming voorzien. Dag en nacht vangen onze oren alle geluiden om ons heen op. Onderzoek wijst uit dat ze perfect bestand zijn tegen geluiden onder 80 dB(A). Geluiden tussen 80 en 90 dB(A) vormen mogelijk een risico. Boven de 90 dB(A) berokkent lawaai gehoorschade.

Wat is het risico?

Geluid dat de risicowaarden overschrijdt, kan blijvende gevolgen hebben:

  • perceptief gehoorverlies komt het vaakst voor, en is definitief. Geluiden met hoge frequenties (vanaf 4000 Hz) zijn de eerste die niet meer gehoord worden. Verdere lawaaiblootstelling zorgt ervoor dat het probleem zich ook op andere frequenties voordoet.
  • oorsuizingen of tinnitus. Patiënten met deze aandoening horen storende geluiden die niet van buitenaf komen.
  • hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid. Dagelijkse geluiden voelen pijnlijk aan – denk maar aan het geluid van bestek op een bord.

Deze gehoorproblemen laten zich voelen op de werkvloer. Telefoneren, een vergadering volgen waarbij verschillende mensen door elkaar praten of werkinstructies horen boven het geluid van een machine uit kunnen bijvoorbeeld moeilijk worden.

Wettelijke gehoorbescherming

Om gehoorschade te vermijden zijn in de wet (KB van 16 januari 2006) beschermingsmaatregelen voorzien. Tijdens de risicoanalyse in uw organisatie worden geluiden gemeten. Op basis daarvan neemt u collectieve preventiemaatregelen, die het probleem zoveel mogelijk inperken aan de lawaaibron. Volstaan die niet, dan dringt een individuele aanpak zich op: gehoorbeschermingsmiddelen.

  • Wordt geluid waargenomen van meer dan 80 dB(A) gemiddeld of luider dan 135 dB(C), dan dient u als werkgever persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen te voorzien.
  • Geeft de meting aan dat het geluid luider is dan 85 dB(A) gemiddeld of meer dan 137 dB(C), dan bent u verplicht om na te gaan of uwmedewerkers de bescherming effectief dragen.

Oordoppen, oorkappen of gehoorbescherming op maat? U kiest zelf welke bescherming het meest geschikt is. Belangrijk is vooral dat uw medewerkers de oplossing comfortabel vinden: alleen dat garandeert dat ze de bescherming dragen als dat nodig is.

Regelmatig gezondheidstoezicht

De metingen tijdens de risicoanalyse bepalen hoe vaak de bedrijfsarts het gehoor van uw medewerkers controleert. Hij of zij neemt tijdens het gezondheidstoezicht een gehoortest af, en geeft uw medewerkers advies.

Bovendien brengt de bedrijfsarts ook persoonlijke factoren mee in rekening. Is een van uw medewerksters zwanger? Dan heeft haar baby vooral in het derde trimester van de zwangerschap nood aan bescherming tegen lawaai. Ook voor medewerkers die bepaalde medicijnen nemen, of een gehooraandoening hebben, zijn extra maatregelen nodig.

Voor meer informatie over lawaai en geluidsmetingen kunt u terecht bij ons departement Industriële hygiëne & toxicologie.