Gescreend en goed bevonden: de brandweer in topconditie

Brand voorkomen en bestrijden, hulp verlenen bij ongevallen, voorlichten, preventieve maatregelen controleren en rampen bestrijden. Het takenpakket van brandweermannen en -vrouwen is niet alleen uitgebreid, het is ook bijzonder veeleisend en risicovol. Daarom is grondige medische controle van levensbelang.

Geen wettelijke criteria

Toch bepaalt de wet niet aan welke medische criteria brandweerlieden moeten voldoen. Een lacune, vond Co-Prev, de Vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daarom stelde ze in 2009 richtlijnen op voor een grondige medische scan.

Vertrekken vanuit de zwaarste rollen

Een werkgroep identificeerde de belangrijkste functies van een brandweerman. Die functies zijn:

 1. brandweerman-persluchtdrager;
 2. brandweerman-gaspakdrager;
 3. brandweerman-duiker.

Vervolgens bepaalde ze voor elke functie geschiktheidscriteria en normen op verschillende vlakken. Zo legde de werkgroep vereisten en voorwaarden vast op het vlak van:

 • fysieke conditie;
 • bloeddruk;
 • longfunctie;
 • gehoor;
 • medicatiegebruik;
 • leeftijd

Praktische uitdagingen

Het medisch toezicht heeft twee doelstellingen. Enerzijds sporen de controles mogelijke – vaak nog niet gekende – fysieke en psychische problemen op. Die kunnen het moeilijk maken om de erg belastende job uit te oefenen.

Anderzijds werken de controles ook motiverend. Ze stimuleren brandweerlieden om hun fysieke conditie op peil te houden. Zo kunnen ze alle facetten van hun functie veilig uitoefenen.

Maar om die controles tot een goed einde te brengen, wachten een aantal praktische hindernissen.

 1. Een bedrijfsarts behandelt het dossier. Maar sommige controles, zoals die voor ogen en hart, vragen om gespecialiseerde testen.
 2. Brandweerkorpsen bestaan vaak uit beroepskrachten en vrijwilligers. Die laatste groep is doorgaans niet beschikbaar tijdens de kantooruren. Controles moeten dus ook ’s avonds of in het weekend kunnen plaatsvinden.
 3. De job is fysiek veeleisend. Daarom is een bedrijfsarts die ook de fysieke conditie en longfunctie meet en lichaamsmetingen uitvoert – zoals de BMI – een meerwaarde.

Lees wat het Hasseltse brandweerkorps verwacht van een Externe Dienst voor Bescherming op het Werk, en hoe de oplossingen van Mensura zorgen voor een fitter brandweerkorps.