De gezondheidsparadox: niet elke vorm van beweging is gezond

Wie een fysieke job uitvoert, beweegt doorgaans veel tijdens het werk. Toch kampen die werknemers vaak met allerhande lichamelijke klachten, van rugpijn tot hart- en vaatziekten. Dat kan voor een deel verklaard worden door de zogenaamde gezondheids- of bewegingsparadox. Maar hoe doorbreek je als werkgever die paradox?

Wat is de gezondheidsparadox?

Niet elke vorm van beweging is goed voor het lichaam. Frequent heffen, tillen of repetitieve bewegingen en belastende houdingen tijdens het werk zijn helemaal niet zo gezond. Die kunnen op korte of lang termijn tal van lichamelijke klachten veroorzaken, zoals rugpijn.

Naast de beweging op zich, spelen ook de werkcontext en werkdruk een rol. Een deadline moeten halen of een productieproces volgen kan leiden tot beweging die negatief is voor de gezondheid.

Beeldschermwerk vs. fysiek belastende job

Beeldschermwerkers bewegen gemiddeld minder tijdens het werk. Zij zijn zich meestal al bewust van hun sedentaire gedrag. Voor sommigen is dat een motivatie om voldoende te bewegen in de vrije tijd. Na een werkdag zijn zij fysiek ook minder vermoeid dan werknemers met een fysieke dagtaak.

Werknemers met een actieve job, daarentegen, bewegen al veel tijdens hun werk. Daardoor voelen ze soms weinig nood om dat in hun vrije tijd ook nog eens te doen. Of ze zijn vermoeid van hun fysieke job en willen ’s avonds vooral uitrusten.

Nochtans levert bewegen of sporten in de vrije tijd veel gezondheidsvoordelen op. Een goede basisconditie en spierkracht zorgen ervoor dat iemand een fysieke job langer kan volhouden, met minder fysieke klachten. De kunst is dan om het juist evenwicht te vinden tussen fysieke belasting tijdens het werk en afwisselende, ontspannende beweging in de vrije tijd. 
 

Gezonde leefstijl, sterkere spieren

Een beperkte conditie, minder kracht en weinig beweging tijdens de vrije tijd. Het zijn enkele risicofactoren voor een minder optimale of zelfs zwakke gezondheid – en dus lichamelijke klachten. Maar die komen vaak pas tot uiting op latere leeftijd. Dan is er vaak geen weg meer terug.

Die werknemers hebben dus vooral baat bij een extra portie gezonde beweging van lage tot matige intensiteit naast hun job. Op die manier perken ze de negatieve impact van werkbewegingen in. Het resultaat: ze kunnen hun job goed en zonder gezondheidsschade uitvoeren, en ook na hun pensioen zonder klachten door het leven.

Om lagerugklachten te voorkomen, speelt het spierkorset een belangrijke rol. Dat bestaat uit goed getrainde buik- en rugspieren. Het spierkorset train je door regelmatig te bewegen en spierversterkende oefeningen te doen.
 

Als werkgever de activiteitsparadox doorbreken? Enkele tips

 1. Laat micropauzes toe. Voor werknemers met een fysieke job mag de werkdruk niet te hoog zijn, zodat ze tijd hebben voor micropauzes of om de spieren te stretchen. 
 2. Moedig een actieve verplaatsing aan. Stimuleer je werknemers met een fietsvergoeding of de kans om een fiets te leasen.
 3. Bied groepsactiviteiten aan. Motiveer je werknemers om regelmatig te werken aan hun lichamelijke en mentale gezondheid. Je kan sessies aanbieden om het belang van beweging en gezonde voeding te onderstrepen. Voor de start van de werkdag of in de pauzes kunnen je werknemers samen oefeningen doen om de rug en nek los te werken.
   


  Tot slot kan je je medewerkers nog deze eenvoudige tips meegeven:

  • Stel haalbare doelstellingen: bouw beweging stap voor stap op. Intensief bewegen is niet nodig.
  • Kies een beweegbuddy: je stimuleert elkaar, en de kans dat je volhoudt is groter.
  • Plan beweging in de agenda in: je hebt een betere voorbereiding en minder kans dat er iets anders tussenkomt.
  • Wees trots op jezelf en vier je behaalde doelstellingen.
  • Doe iets wat je graag doet: sporten is geen must, bewegen wel! Denk aan: tuinieren, huishoudelijke taken uitvoeren, koken enzovoort.

  In de workshop ‘Beweeg je gezond’ leren werknemers wat een gezond beweegpatroon is en waarom voldoende beweging zo belangrijk is. Daarnaast werken ze een persoonlijk bewegingsplan uit. Je leest er hier meer over.