Hoe fade-out vermijden bij langdurige ziekte?

Is regelmatig contact tussen een werkgever en een langdurig zieke werknemer belangrijk om de medewerker snel opnieuw aan de slag te helpen? Het Radio 1-programma Hautekiet gooide luisteraars die vraag voor de voeten. Erik Carlier, Directeur Health bij Mensura, zat als expert in de studio.

Bedrijven die langdurig zieke werknemers in dienst hebben, doen er goed aan contact te houden tijdens de periode van afwezigheid. Zoniet dreigen die werknemers ten prooi te vallen aan fade-out, een proces waarbij ze geleidelijk uit beeld verdwijnen en niet meer terugkeren. Dat blijkt uit een pilootstudie die Mensura liet uitvoeren bij 200 bedrijven.

Niet alleen komt zo de productiviteit van de organisatie onder druk, de vervanging kost ook geld. Bovendien dreigt de langere afwezigheidsduur de drempel om terug te keren te verhogen.

Meer werknemers keren terug na contact

Toch hoeven ondernemingen niet machteloos toe te kijken. Door contact te houden met de zieke, kunnen organisaties weliswaar de terugkeer naar de werkvloer niet versnellen, maar er lijkt een positieve impact te bestaan op het aantal werknemers dat terugkeert.

“Contact houden werkt”

Het programma Hautekiet liet werknemers én werkgevers aan het woord over hun ervaringen met langdurige ziekte, en de opvolging ervan. Dr. Erik Carlier: "Een bedrijf kan al tijdens de afwezigheid aan re-integratie doen, door het gesprek al op te starten. Het is daarbij belangrijk dat de werkgever niet de indruk wekt de ziekte van de werknemer in twijfel te trekken."

Het goede nieuws is dat het gros van de bedrijven (83,5%) met meer dan 100 werknemers aangeven contact te houden met zieke collega’s. Maar toch is er nog veel werk aan de winkel. "Slechts 1 op 5 bedrijven heeft een uitgebouwd re-integratiebeleid."

"Contact opnemen met langdurig zieken kan op verschillende manieren. Een kaartje sturen, een telefoontje, een bericht via Facebook... Doseren is de boodschap."

Herbeluister de uitzending!

Lees ook:
Contact houden met langdurig zieke medewerkers loont
Communicatietips om langdurig zieken vlotter te re-integreren