Hoe fade-out vermijden bij langdurige ziekte?

Zodra een een medewerker langer dan één maand ziek is, stijgt de kans op een fade-out. Daarbij verdwijnt de werknemer geleidelijk uit beeld en keert hij of zij niet meer terug. Door contact te houden voorkomt u een fade-out.

Het aantal langdurig zieken in België nadert het half miljoen. Een enorme aderlating voor organisaties. Bovendien bestaat bij langdurige ziekte het risico op fade-out.

Wat is een fade-out?

In dat scenario verdwijnt de medewerker langzaam uit beeld. “De drempel om terug te keren wordt steeds groter”, vertelt Bart Teuwen, verzuimexpert en Algemeen Directeur van Certimed. “Het gevolg: de werknemer verliest het contact met het bedrijf en keert niet meer terug.”

“Dat heeft verschillende nadelen. In de eerste plaats komt de producticiteit van uw organisatie onder druk te staan en verhoogt de workload voor andere medewerkers. Daarnaast vraagt de vervanging van de afwezige medewerker extra investeringen.”

Dé remedie: contact houden

Gelukkig kunt u wel actie ondernemen om een fade-out te voorkomen. Contact houden met langdurig zieke werknemers beperkt het gevaar dat ze definitief uitvallen. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 200 hr-professionals van bedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Het merendeel van de ondervraagde bedrijven (zo’n 83,5 %) geeft aan dat vandaag al te doen. Onder andere via telefoongesprekken, e-mailconversaties en huisbezoeken.

Bart Teuwen: “Het is vooral belangrijk dat de leidinggevende persoonlijk contact blijft houden. Dan is de kans immers groter dat de zieke medewerker terugkeert dan wanneer iemand van de hr-afdeling dat doet.”

Hoe en wanneer neemt u contact op met een afwezige werknemer?

Concreet zijn er 4 sleutelmomenten om met een zieke medewerker te communiceren. Maar niet alleen wanneer u contact opneemt is van belang, ook wat u zegt en hoe speelt een cruciale rol. Ontdek onze communicatietips voor een geslaagde re-integratie.

Een open lijn met medewerkers is de stelregel voor een positieve aanpak van verzuim. Die is warm en zakelijk tegelijk, maar in de juiste balans. Door contact te houden, houdt u een vinger aan de pols en hebt u een betere kans op lagere verzuimcijfers en – indien nodig – succesvolle re-integratie.