Hoe houdt u oudere medewerkers langer en duurzaam aan het werk?

Langer werken moeten we allemaal. Maar hoe houdt u oudere medewerkers langer aan de slag? Hoe maakt u uw hr-beleid duurzamer? En wat kunnen we leren van andere Europese landen?

Deze en andere vragen vormden de ruggengraat van de studiedag die Mensura op 8 mei 2015 organiseerde samen met Universiteit Antwerpen. In plenaire sessies en workshops deelden experten hun inzichten, in dialoog met bedrijven. Karolien Buydens, preventieadviseur sociale aspecten bij Mensura, brengt verslag uit over hoe zij de studiedag beleefde.

Inspiratie over de grenzen heen

“De studiedag startte met twee plenaire sessies. Eerst schetste Yoline Kuipers Cavaco, beleidsadviseur Volksgezondheid, het beleid van andere EU-lidstaten rond duurzame inzetbaarheid. Interessant om te zien hoe groot de verschillen zijn, welke aanpak voorbeeldlanden hanteren en wat cruciaal is voor het gewenste resultaat.

In Oostenrijk bijvoorbeeld zetten de overheid en socialeverzekeringsmaatschappijen samen het initiatief Fit2Work op poten. Dat project wil vroegtijdig pensioen voorkomen en meet de werklast op basis van verschillende indicatoren. Of Finland, dat zich begin jaren 90 als eerste EU-land richtte op de uitdagingen van de vergrijzing en overdracht van kennis en vaardigheden.

Professor Peggy De Prins kaderde vervolgens duurzame inzetbaarheid in een breder duurzaam hr-beleid. Haar sleutel tot een succesvolle strategie is kijken wat iemand drijft. Van daaruit kan een organisatie medewerkers individueel motiveren. Ook voor medewerkers zelf is volgens haar een cruciale rol weggelegd. Je voelt tenslotte zelf het best aan wat je job verrijkender maakt.”

Werkgelegenheidsplan oudere medewerkers

Samen met collega Bart Vriesacker nam Karolien een van de zes daaropvolgende workshops voor haar rekening. Onderwerp was het werkgelegenheidsplan oudere werknemers uit cao 104. Sinds 2013 is elk bedrijf met twintig medewerkers of meer verplicht om zo’n plan op te stellen.

“Een goede aanzet, maar niet alle problemen zijn daarmee van de baan. Daarom stonden de deelnemers na het juridische luik van cao 104 stil bij wat hun organisatie concreet onderneemt rond duurzame inzetbaarheid. Daarna stimuleerden we hen om nieuwe acties uit te denken om hun aantal oudere medewerkers te behouden of zelfs te verhogen.

In een uur kunnen we natuurlijk niet de hele dagopleiding geven. Maar zelfs op korte tijd konden de deelnemers nuttige ervaringen uitwisselen over duurzame inzetbaarheid.”

Goed op weg met deze duurzame tips

  1. Vertrek vanuit een risicoanalyse. Onderneem geen acties, maar werk vanuit de vastgestelde risico’s een doelgericht plan uit. Heeft uw organisatie een stressbeleid nodig? Zijn er genoeg contactpersonen bij wie uw medewerkers terecht kunnen? Is jobrotatie een mogelijke oplossing? Een grondige analyse wijst u meteen de weg. Uw externe preventieadviseur kan u daarbij helpen.
  2. Betrek iedereen bij het werkgelegenheidsplan. Het plan dient breder te gaan dan een enge focus op 45+’ers. Garantie op succes hebt u pas als uw preventieve aanpak begint bij indiensttreding.

Wil u meer informatie over de presentaties van deze studiedag? Bekijk of download ze dan hier.