Hoe sneltesten in snelheid gepakt worden – OPINIE

Sneltesten afnemen op de bedrijfsvloer is een goede zaak, maar het blijft een medische handeling die moet worden uitgevoerd door de bevoegde personen. Sneltesten zijn namelijk geen zelftesten. Een goede opvolging van de testresultaten is onontbeerlijk als we chaos willen vermijden, vindt Gretel Schrijvers, algemeen directeur van Mensura

Al dagen wordt met hoopvolle blik naar de sneltesten gekeken. Dit nieuwe testinstrument geeft na slechts 15 minuten uitsluitsel over een al dan niet positief coronaresultaat. We zien verschillende privé-initiatieven en bedrijven die in verwoede pogingen om hun (bedrijfs)activiteiten te verzekeren, op eigen houtje acties ontplooien.

De manier waarop deze sneltesten momenteel uitgevoerd worden, roept echter grote vraagtekens op. Sneltesten zijn immers geen zelftesten. Het zijn geen testen die mensen zelf kunnen afnemen en interpreteren. Taferelen waarbij sneltesten  niet vakkundig worden uitgevoerd door zelfverklaarde testers, leiden tot chaos omdat ze niet afgestemd zijn op medische diensten zoals tracing centers en huisartsen.

Zo dreigen sneltesten in snelheid gepakt te worden. Hoewel snel resultaat, neemt de noodzakelijke opvolging door artsen en contacttracers ook tijd in beslag. Nu zien we dat de doorstroming voor verdere opvolging ofwel vertraagd gebeurt of zelfs totaal wegvalt. Zo ontstaan twee snelheden, waarbij het resultaat en de opvolging van de testen niet in een op elkaar afgestemd ritme lopen.

Dat het uitvoeren van de testen nu vaak in handen is van niet bevoegde personen, versterkt enkel de chaos. Testen uitvoeren is namelijk een medische handeling, die door de juiste personen moet worden uitgevoerd. Artsen of arbeidsartsen zijn het best geplaatst om de noodzakelijke registratie, interpretatie van de resultaten en opvolging te verzekeren. Het is inefficiënt en zelfs potentieel gevaarlijk dat mensen aan ‘zelfmedicatie’ doen , des te meer omdat er geen opvolging is.

Mensura en andere externe diensten zijn de inzetbaarheid van deze sneltesten aan het aftoetsen en kijken uit naar de 4 miljoen sneltesten die de overheid heeft besteld. Voor een uitrol van deze sneltesten op grote schaal, moet aan twee onontbeerlijke voorwaarden voldaan zijneen helder protocol voor (arbeids)artsen en een duidelijke bepaling van de prioritaire doelgroepen die voor de sneltest in aanmerking komen.

Het staat buiten kijf dat het gebruik van sneltesten een zeer nuttige aanvulling op de teststrategie kan zijn. Voor de bedrijfswereld kan dit helpen om ‘business continuity’ te garanderen in deze vreemde tijden. Door repetitief testen kunnen onder meer personen aan het werk blijven die anders in quarantaine zouden zitten.

Een resolute ‘ja’ dus voor de sneltesten, maar door en voor de juiste mensen, volgens het juiste protocol.  Het laatste wat we nu nodig hebben, is wilde improvisatie.