Hoe stelt u een re-integratieplan voor langdurig zieken op?

Als werkgever bent u in bepaalde situaties verplicht een re-integratieplan op te stellen voor langdurig zieken. Wanneer en hoe dat moet, leest u in deze blog.

Er zijn drie mogelijke situaties waarin u een re-integratieplan voor een individuele werknemer dient op te stellen:

 1. wanneer een werknemer op termijn terug het overeengekomen werk kan opnemen en tussentijds al ander of aangepast werk mag verrichten. U hebt daarvoor 55 werkdagen de tijd.
   
 2. na het verstrijken van de termijn om in beroep te gaan tegen een beslissing van definitieve arbeidsongeschiktheid.
   
 3. na ontvangst van de beslissing van de beroepsprocedure.

Re-integratieplan opstellen niet mogelijk?

Als werkgever kunt u door omstandigheden niet in staat zijn om een re-integratieplan op te stellen. Wanneer dit technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet geëist kan worden, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Uw motivatie voor die beslissing moet u motiveren in een verslag dat u ter beschikking houdt voor de met toezicht belaste ambtenaren.

Inhoud re-integratieplan

Het plan stelt u op in overleg met de werknemer, de PABA en andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.

Een re-integratieplan beschrijft zo concreet en gedetailleerd mogelijk een of meerdere maatregelen:

 • omschrijving van de aanpassingen werkpost
 • omschrijving van het aangepaste werk
  • werkvolume
  • uurrooster
  • progressiviteit maatregelen
 • omschrijving ander werk
  • werkinhoud
  • werkvolume
  • uurrooster
  • progressiviteit maatregelen
 • opleidingen om competenties te verwerven
 • geldigheidsduur re-integratieplan

Beoordeling door de adviserende bedrijfsarts

De PABA bezorgt het re-integratieplan aan de adviserende bedrijfsarts. Hij of zij beslist over de progressieve werkhervatting en arbeidsongeschiktheid. Die beslissing wordt opgenomen in het re-integratieplan. Indien nodig dient u het plan aan te passen.

Uw communicatie met de zieke werknemer

Als werkgever bezorgt u de werknemer die in aanmerking komt voor re-integratie het plan. Hij of zij heeft vijf werkdagen de tijd om het plan te aanvaarden of te verwerpen. Bij akkoord ondertekent de werknemer het plan. Gaat de werknemer niet akkoord, dan moet hij of zij de reden voor de weigering vermelden in het re-integratieplan. Bij niet-akkoord eindigt het re-integratietraject.

Wat kan Mensura voor u doen?